zondag 17 februari 2013

80 Nederlandse tijdschriften online op website KBMet ingang van 15 februari zijn 1,5 miljoen pagina’s van 80 verschillende Nederlandse tijdschriften gratis online in te zien via de speciale website Tijdschriften 1850-1940 van de Koninklijke Bibliotheek. Het zijn tijdschriften uit de periode 1850–1940 op het gebied van literatuur, religie, wetenschap, recht, politiek, cultuur en sport. Er kan full text worden gezocht door alle titels. Via geavanceerd zoeken kan ook één enkele titel worden doorzocht. Deze 80 digitale tijdschrifttitels zijn slechts het begin. Er zullen nog vele tijdschriften volgen, want de KB wil de komende jaren alle gedrukte publicaties die in Nederland sinds 1470 zijn verschenen digitaliseren.

De tijdschriften zijn op vier criteria geselecteerd:
- Kwetsbaarheid. De tijdschriften moesten gepubliceerd zijn in de jaren 1840-1950, het tijdperk dat bekend staat om de zeer slechte papierkwaliteit. Om auteursrechtelijke redenen zijn alleen de jaargangen tot en met 1939 online beschikbaar.
- Populariteit. De historische tijdschriften die het meest bij de KB werden aangevraagd, zijn hoog op de lijst geplaatst
- Prioriteit voor onderzoek.
- Uniciteit. Om geen dubbel werk te doen, zijn géén tijdschriften geselecteerd die bij andere instellingen of organisaties zoals de DBNL al gedigitaliseerd waren.

Enkele voorbeelden uit de lijst van 80 tijdschriften:
- Bibliotheekleven 1916-1939
- Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië 1853-1939
- Het boek: tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 1912-1939
- Economisch-statistische berichten 1916-1939
- Het huis, oud & nieuw 1905-1927
- De ingenieur 1886-1939
- Nieuwsblad voor den boekhandel 1834-1939
- De revue der sporten 1907-1934
- Het sportblad: het goedkoopste weekblad gewijd aan diverse takken van sport 1898-1927
- Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek 1841-1875
- Volkskunde: tijdschrift voor Nederlandsche folklore 1888-1939

Zoeken op b.v. Overijsselse plaatsen levert grote hoeveelheden treffers op.

Kijk voor de hele lijst en meer informatie op de website van de Koninklijke Bibliotheek.

Geen opmerkingen: