dinsdag 2 juli 2013

Plan klaar voor digitaliseren Twentse kranten

Er zijn weinig onderwerpen waar ik op dit blog zo vaak over geschreven heb als de noodzaak/de plannen tot digitalisering van het Twentse krantenbestand. Het begon met de constatering dat bij het omvangrijke project Historische Kranten van de KB waarbij 10 miljoen krantenpagina’s uit de afgelopen vier eeuwen gedigitaliseerd worden – in juli 2012 was men op de helft - Twente zo’n beetje als enige regio ontbrak.


Afbeelding: De belangrijkste Twentse kranten vanaf 1844

In oktober 2011 werd bekend gemaakt dat de Twentsche Courant Tubantia samen met het Gemeentearchief Enschede het plan heeft opgevat een begin te maken met de digitalisering van de Twentsche Courant (en mogelijk andere kranten uit Twente). De Regio Twente lijkt bereid een ‘kwartiermaker’ te bekostigen die moet inventariseren en een plan van aanpak moet maken. Daarna is het zaak hulp te krijgen van erfgoedinstellingen en geld te verwerven (2 tot 3 miljoen) bij gemeenten, provincie, fondsen en particulieren.

In september 2012 stelt de Regio Twente daadwerkelijk een budget ter beschikking voor het uitwerken van een projectplan. Siebe Rossel (hij is antropoloog, historicus, publicist en tentoonstellingsmaker) gaat het projectplan schrijven. Het gaat om de digitalisering van liefst 3 miljoen krantenpagina’s en 1 miljoen foto’s.

In april 2013 bericht de Tubantia: ‘Een groot deel van het papieren archief van de Twentsche Courant is binnen afzienbare tijd digitaal te raadplegen. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gaat komend najaar 44.000 krantenpagina’s uit de periode 1845 tot 1951 digitaliseren. Het Stadsarchief Enschede zag zijn aanvraag daartoe deze week gehonoreerd.’

Nu is het rapport van Siebe Rossel klaar. Als het plan wordt uitgevoerd kunnen de begrote kosten van 5 miljoen voor digitalisering van het complete Twentse krantenarchief worden teruggebracht naar 370.000 euro. Dit kan door het digitaliseringsplan te koppelen aan een Twents werkgelegenheidsproject. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Een langdurige wens van velen die iets hebben met de geschiedenis van Twente gaat in vervulling en 217 mensen (fulltime) worden gedurende drie jaar aan het werk gehouden. Het gaat om mensen met enige afstand tot de reguliere arbeidsmarkt (o.a. werkzaam bij Sociale Werkplaatsen) die onder begeleiding de vele duizenden pagina’s moeten scannen, rubriceren en van data voorzien.

Of het plan ten uitvoer wordt gebracht…? Er moeten nogal wat instanties en bestuurders aan mee willen werken en er moet ergens geld vandaan gehaald worden. Kiekn wat wordt, maar intussen is het wel een mooi plan!

Welke kranten nu precies gedigitaliseerd worden wordt (nog) niet vermeld en hoe het zit met de 44.000 pagina’s Twentsche Courant die de KB voor haar rekening zou nemen kan ik ook nog nergens terugvinden.

1 opmerking:

Papier vernietigen zei

Erg leuk dat alle oude druk edities worden gedigitaliseerd. Zo wordt een stukje geschiedenis namelijk wel toegankelijker. Altijd interessant om een opbouw van de lokale leefgemeenschap terug te lezen, succes ermee!