zondag 11 mei 2014

Nieuwe website ‘Schokland door de eeuwen heen’


Deze week werd de nieuwe website Schokland door de eeuwen heen gepresenteerd. Drie Schoklandkenners - Henk van Heerde, Aaldert Pol en Gerrit van Hezel – vormen de redactie en hebben het grootste deel van de ‘content’ tot nu toe geleverd. Zij roepen iedereen die aanvullende informatie kan toevoegen op om dit te doen.

Op de homepage staan 72 icoontjes, allemaal toegangspoorten tot meer en minder informatie over een onderwerp. Waar mogelijk zijn links en verwijzingen in de teksten aangebracht, wat de compleetheid van de website ten goede komt.
De basis wordt gevormd door het materiaal waarmee het boek Schokland en Omgeving - leven met water is samengesteld door Gerrit van Hezel en Aaldert Pol. Beide schrijvers hebben de teksten aangepast en/of herschreven voor deze website. De historicus Aaldert Pol schreef met Schokland-kenner Gerrit van Hezel naast het al vermelde boek ook Kraggenburg en de vaarweg van Zwolle naar zee (2000) en De Flevolandse geschiedenis in meer dan 100 verhalen (2005). De derde redacteur is Henk van Heerde. Hij is amateur-historicus met als specialiteit de stad Vollenhove. Hij maakte en onderhoudt de website De Stad Vollenhove door de eeuwen heen die als voorbeeld diende voor deze site.

Het voormalige eiland Schokland heeft een bijzondere geschiedenis. Pas in de Franse tijd kreeg het eiland haar huidige naam. Tot die tijd was er sprake van een noordelijk gedeelte Emmeloord, met een katholieke bevolking en ooit behorend tot Amsterdam en het zuidelijke Ens, protestants en behorend tot Overijssel. Het eiland had te lijden van zware stormen en kalfde steeds verder af. Vanwege gebrek aan bestaansmiddelen, inteelt en de onveiligheid door stormen werd het eiland op last van koning Willem III in 1859 ontruimd. De 650 inwoners moesten een andere woonplaats zoeken.
In 1942 was Schokland geen eiland meer en sinds 1995 staat het op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

1 opmerking:

aaldert pol zei

Niet koning Willem III maar het parlement besliste over de ontruiming.Na toekenning van een redelijke vergoeding tekenden de Schokkers voor een vrijwillig verlaten van het eiland. Weliswaar waren de omstandigheden op het eiland dermate slecht dat de eilandbewoners zelf kozen voor een niet langer verblijven.