woensdag 1 oktober 2014

Nieuwe nummers van Overijsselse dialect-tijdschriften

Overijssel kent twee online dialecttijdschriften. Van beide is recent een nieuw nummer verschenen:

Kopstokken met verhalen en gedichten in de streektaal van Noordwest Overijssel.
Kijk hier.


Van over de Iessel van de Schrieversbond Overijssel. Een digitaal 'literair-poëtisch' tijdschrift in Overijssels dialect.
Kijk hier.

Geen opmerkingen: