donderdag 1 oktober 2009

Soundbites: Digitale dialectenkaartIn de jaren 50 tot 80 trokken medewerkers van het Meertens Instituut met een bandrecorder het land in om op zo veel mogelijk plekken gesprekken op te nemen tussen mensen die het lokale dialect goed spraken. De opgenomen gesprekken gaan over zaken als armoede, werkverschaffing, sociale omstandigheden en lokale gebruiken.
De geluidsfragmenten zijn nu digitaal beschikbaar gekomen: totaal meer dan duizend uur.

Het project Soundbites omvat niet alleen Nederlandse dialecten, maar ook een aantal Vlaamse. Bovendien zijn er Nederlandse emigranten over alle delen van de wereld te beluisteren. Daarnaast is er een rubriek ‘divers’, waarin veel lezingen zijn opgenomen.

De verzameling is ook een bron voor historici bij de bestudering van de lokale geschiedenis vanwege de al genoemde onderwerpen die besproken worden. Wel is de toon van de gesprekken over het algemeen nogal serieus, waardoor je toch wel gauw afhaakt. Toevoegen van (wat meer smeuïge) verhalen van lokale dialectschrijvers zou niet verkeerd zijn. De verhalen zijn soms slecht te verstaan, hetgeen logisch is vanwege het dialect, maar ik doel hier op de geluidskwaliteit.
Toch is het grappig om te horen hoe groot de verschillen in dialect binnen een provincie zijn (bijv. tussen Deventer en Denekamp).

Geen opmerkingen: