woensdag 13 oktober 2010

Zoek de verschillen: WieWasWie en Stamboom Nederland

Via mijn RSS-reader komen de laatste weken onophoudelijk berichten binnen over twee nieuwe websites die binnenkort het zoeken naar voorouders en het werken aan een stamboom moeten vergemakkelijken. Het gaat om WieWasWie en Stamboom Nederland. Voor zover ik – staande aan de zijlijn – het allemaal kan volgen hebben de websites de volgende achtergronden en doelstellingen:WieWasWie wordt een website waar de bezoeker het gezamenlijk bezit van (archief)instellingen aan digitale collecties, die voor genealogen interessant zijn, kan doorzoeken. Het wordt een nieuwe portal voor historische persoonsinformatie van archiefdiensten. Denk hierbij aan gedigitaliseerde doop- trouw- en begraafboeken, burgerlijke stand, bevolkingsregisters, memories van successie, notariële archieven, lidmatenboeken van kerken etc. Anderzijds kan vanaf de websites van de deelnemende instellingen ook gemakkelijk in de te ontwikkelen landelijke database gezocht worden. Het wordt vrijwilligers van de instellingen gemakkelijk gemaakt om allerlei data toe te voegen. Voor het publiek uiteraard een grote verbetering, al is nog niet bekend voor welke gegevens (en hoeveel) betaald moet worden. Het grootste deel van de in aanmerking komende instellingen heeft zich inmiddels aangesloten en de contracten voor ontwerp en bouw van de website zijn getekend. De potentiële gebruiker moet wachten tot halverwege volgend jaar, wanneer een eerste versie zal worden opgeleverd.Stamboom Nederland is een initiatief van het Centraal Bureau voor de Genealogie. Hier zijn het de (aangemelde) gebruikers die hun stambomen aanleveren, zodat de resultaten van jarenlang onderzoek niet verloren gaan en ze voor iedereen te doorzoeken zijn. Althans wanneer je daar toestemming voor geeft. Je kunt ook bestanden uploaden en deze afschermen. Ook leden van historische of genealogische verenigingen of families kunnen gezamenlijk als team gegevens invoeren. Bestaande bestanden kunnen gemakkelijk via Gedcom in de database geïmporteerd worden. Lees hier hoe een en ander praktisch in zijn werk gaat.

De ontwikkeling van beide websites wordt gefinancierd met subsidies. Vandaar ook de eis van de geldschieters (de overheid) om samen te werken en in de toekomst het doorzoeken van elkaars bestanden mogelijk te maken. Hoe de samenwerking vorm gaat krijgen is nog niet helemaal duidelijk. Je zou zeggen zeggen had er niet van begin af aan…. Maar goed, ik sta aan de zijlijn en ken niet de voorgeschiedenis. Maar ook de deskundigen zijn het niet eens. Er wordt stevig over gediscussieerd, zodat de stroom RSS-berichten nog wel even door zal gaan.

1 opmerking:

Anoniem zei

Zoals ook te lezen is in dezelfde discussie waar in dit blog naar verwezen wordt, zijn de projecten WieWasWie en CBG complementair. Het project WieWasWie.nl is in 2007 opgestart om gezamenlijk een duurzame strategie te ontwikkelen voor het vergroten, verdiepen en verbreden van het publieksbereik van persoonsgebonden data en het verbeteren van de kwalitatieve dienstverlening. Samenwerking vormt daarom de basis van dit project.

Nu al participeren meer dan twintig instellingen in het project en in de toekomst zullen dat er alleen maar meer zijn. Door deel te nemen aan de verschillende werkgroepen oefenen participanten invloed uit op de ontwikkeling van het platform. Nieuwe initiatieven van de verschillende instellingen worden door WieWasWie omarmd, de enige voorwaarde is dat ze elkaar moeten versterken.
Meer informatie over het project WieWasWie is te lezen op http://wiewaswie.wordpress.com/.