maandag 23 juli 2012

Regionale uitgaven 2012-14

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2012-29

IAI’s 2012-14

Kadastrale atlas Overijssel 1832 [DVD-ROM]. - Zwolle : Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832, 2012. - 1 dvd-rom + 1 cd-rom + handleiding. - Uitg. i.s.m. Historisch Centrum Overijssel. – ISBN 9789075097177. - € 25,-


In 1994 verscheen de Kadastrale atlas van Ambt en Stad Delden, de eerste in een lange serie atlassen met kadastrale gegevens van Overijsselse gemeenten. Op deze combinatie van DVD en CD-rom zijn alle 250.000 kadastrale percelen in Overijssel in 1832 en nog veel meer in kaart gebracht. Kijk ook hier.

Kind bij de Waffen-SS / Guido van Mierlo. - Leeuwarden : Noordboek, 2012. - 189 p. - ISBN 9789033002564. – € 15,-


Arjen de Groot had best een gelukkige jeugd in de Enschedese wijk Roombeek. Alleen waren zijn ouders fanatieke NSB’ers. Zo werd hij als 15-jarige geronseld voor de Waffen-SS. Over wat hij vanaf dat moment meemaakte heeft hij 65 jaar lang niet willen praten. De schaamte overheerste, ondanks dat wat hem overkomen was niet zijn schuld was, het overkwam hem. In 2011 besloot hij zijn verhaal toch op papier te laten zetten. Dit werd hem door zijn familie niet in dank afgenomen. Omdat de belevenissen van een Nederlandse Waffen-SS’er nog bijna nooit naar buiten zijn gebracht, trok het boek veel media-aandacht en heeft onder meer het tv-programma Andere Tijden een interview met de hoofdpersoon uitgezonden. Kijk hier voor een interview op RTVOost.

Aafje : het leven van een boerendochter uit Paasloo : 1886-1978 / Jan Lok. - [S.l.] : Boekenbent, 2011. - 171 p. – ISBN 9789085709220. - € 14,95


Het levensverhaal van een boerendochter uit Paasloo, opgetekend door haar kleinzoon. Zijn oma Aafje moest na het vroege overlijden van haar man in haar eentje zeven kinderen opvoeden en tevens de kost verdienen (de Bijstandswet bestond nog niet). In het boek wordt tevens een mooi tijdsbeeld geschetst.

Verdronken dorp : op zoek naar archeologische vondsten uit het verdronken turfstekersdorp Beulake / Annelies Berends ; [red.: Hemmy Clevis ; fotogr.: Hidde Heikamp ... et al.]. - Zwolle : Stichting Promotie Archeologie, 2012. - 77 p. - Uitg. in samenw. met Spa-Uitgevers. - ISBN
9789089321022. - € 12,50


Het turfstekersdorpje Beulake werd in 1776 tijdens zware stormen door het water verzwolgen. Twee eeuwen lang lagen de restanten van het dorp onberoerd op de bodem van de Beulakerwijde. Eind jaren '60 kwam er apparatuur beschikbaar, waarmee op de bodem van de Beulakerwijde gekeken kon worden. Er bleek veel archeologisch belangrijk materiaal te liggen, zoals turfblokken, bouwmateriaal en veel scherven van allerhande huisraad. In 2005 werd het gevonden materiaal naar het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel (PBDO) in Deventer gebracht. Dit boekje brengt de vondsten en het leven van de bewoners van Beulake in beeld.

Ethiek, even niet...?! : ethiek, democratie en dualisme uitvergroot in Kampen / I. Erdtsieck. - [Kampen : Erdtsieck], 2012 (Nieuw Zeeland : Black Rock). - 246 p. – ISBN 9789090268293. - € 24,50


Het gemeentebestuur van binnenuit beschreven. De schrijfster was van 2008 tot 2010 gemeenteraadslid voor de PvdA in Kampen. Zij schetst aan de hand van vele praktijkvoorbeelden hoe het in 2002 ingevoerde dualisme (niet) werkt, maar ook wat de gevolgen zijn van een door vrijwel iedereen niet gewilde gemeentelijke herindeling, en hoe moeilijk het is om ethiek te verenigen met fractiediscipline.

Trots op elkaar / Vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen ; met medew. van Hans Bouma informatieve communicatie. - Almelo : Vereniging Vrijzinnig Godsdienstigen, 2012. - 38 p. (Prijs onbekend)


Van de Bleekkerk in Almelo maken vier zeer uiteenlopende kerkgenootschappen gebruik. In dit boekje zijn interviews gebundeld die jonge leden van de kerk met ouderen hebben gehouden.

Kamper almanak 2012 : cultuur historisch jaarboek / onder red. van Herman Harder. - Kampen : Frans Walkate Archief, 2012. - 480 p. – € 0,- (gratis)


De Kamper Almanak wordt in Kampen gratis verspreid en is uiteraard vooral interessant voor Kampen. Toch wel uniek dat een dergelijk omvangrijk werk met zowel historische en actuele artikelen belangeloos ter beschikking wordt gesteld. De almanak is ook online gezet.Geen opmerkingen: