maandag 17 september 2012

Regionale uitgaven 2012-15

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2012-37

IAI’s 2012-15

Hoe God verscheen in Saksenland : Widukinds knieval voor Karel de Grote : met een korte geschiedenis van de Saksen en een gedeeltelijke vertaling van de 'Annales Regni Francorum' (Frankische Rijksannalen 753-804) / Dirk Otten ; [red.: Sybrand Buve]. - Deventer Universitaire Pers, 2012. - 175 p. – ISBN 9789079378081
Kijk ook hier.

Een uitgave van de Deventer Universitaire Pers, waarin de auteur een geheel andere visie geeft op de kerstening van Overijssel en de gebieden die tot het Saksenland gerekend worden, dan wij ons uit de schoolboekjes van vroeger kunnen herinneren. Het boek werd al op AI aangeboden (2012-36-150).


AI-tekst: Het Saksenland (Oost-Nederland en Noordwest-Duitsland) was nog niet gekerstend, toen de Franken begonnen met het uitbreiden van hun rijk. De eerste zendelingen die onder de Saksen werkten, zoals Lebuïnus, lukte het niet om het evangelie te verbreiden. Men gaf de voorkeur aan de eigen Germaanse godsdienst. Ook Karel de Grote maakte een misrekening, toen hij dacht de Saksen zonder veel problemen met geweld te kunnen onderwerpen en kerstenen. Het kostte hem 32 jaar, voordat de Saksen in 804 hun verzet staakten, ook al had hun aanvoerder Widukind zich in 785 laten dopen. De oorlogvoering was uiterst wreed: de leer van Gods liefde werd met terreur verbreid. Ook na hun capitulatie lieten de Saksen zich niet door prediking alleen bekeren: het was de relikwieëncultus die hen vooral aansprak. Achterin is een gedeeltelijke vertaling van de 'Annales Regni Francorum' (Frankische Rijksannalen) opgenomen. Op een heldere manier wordt deze in onze hedendaagse ogen verbijsterende geschiedenis, die voor Nederland van grote betekenis is geweest, uit de doeken gedaan. Geslaagde popularisering van wetenschappelijk onderzoek. Met voorin een jaartallenlijst, enkele kaartjes, illustraties in kleur en zwart-wit, een literatuurlijst en register.

Jonker in de 19e eeuw : George van Heeckeren van Wassenaer, de kleine heer van Twickel / Christine Sinninghe Damsté-Hopperus Buma. - Sinninghe Damsté Beheer, 2012. - 112 p. – ISBN 9789081912006. - € 19,50


De schrijfster deed gedurende een lange periode archiefonderzoek naar de jeugd van Marie (1855), George (1856) en Rodolphe (1858) van Heeckeren van Wassenaer. Zo heeft zij onder meer al hun speelgoed geïnventariseerd. Ze deed dit vooral vanuit haar interesse voor historische pedagogiek. Ze las hun kinderboeken en bestudeerde kasboeken, agenda’s, schriften en briefwisselingen in het huisarchief van Twickel. Dit resulteerde in ‘Jonker in de 19e eeuw, George van Heeckeren van Wassenaer, de kleine heer van Twickel’. Zijn opstellen en brieven zijn de basis voor dit boek. Deze geven niet alleen een beeld van het leven op een buitenplaats, maar ook inzicht in de opvoeding en educatie van kinderen uit adellijke families in de 19e eeuw.

Dit land vraagt om een boot : verhalen en gedichten uit de Kop van Overijssel / met medew. van Marjan Berk, Henk de Velde, Lucie de Lange ... [et al.]. - Zoetermeer : Free Musketeers etc., 2012. - 108 p. – ISBN 9789048425181


Niet de minste auteurs werkten mee aan deze bundel met verhalen en gedichten over de Kop van Overijssel: Marjan Berk, Jan en Geke Mateboer, Henk de Velde, Jannie Bakker, Dick Schlüter en vele anderen. Uiteraard hebben zij allen iets met de Kop. De grote diversiteit in onderwerp en stijl maakt het boekje zeer lezenswaardig.

Twaalf prominente Zwollenaren over Zwolle en over zichzelf / Adri van Drielen ; portretfoto's van Tom van Dijke ; schilderijen met Zwolse stadsgezichten van Gerrit Jansen. - D33 Publicaties, 2012. - 169 p. – ISBN 9789490470128. - € 17,50


Uitgebreide interviews met twaalf Zwollenaren over Zwolle en over zichzelf. Levensverhalen van Zwollenaren die zich hebben onderscheiden op hun vakgebied en meestal ook nog op diverse andere terreinen. Auteur was jarenlang journalist op de stadsredactie van De Stentor/Zwolse Courant.

Bernsboek : Wouter Berns schilderijen / [fotogr. schilderijen: BWPhoto, Herman IJssel ... et al. ; fotoreportage: Nanda Rave Fotografie ; biografisch essay: Herman Broers]. - Kampen : Ærie Uitgevers, 2012. - 103 p. – ISBN 9789078430094. - € 24,95


Een oeuvre-overzicht met ruim tachtig werken van de in Kampen woonachtige kunstschilder Wouter Berns (1970).

Losser laat je niet los! / [samenst. en teksten: Merel Thomése ; red.: Harry Dekkers ... et al. ; striptek.: Erik Wielaert ; foto's: Archief Historische Kring Losser ... et al.]. - Stichting Culturele Basisvorming Losser, 2012. - 62 p. – ISBN 9789090268279


Veel foto’s, korte teksten, strips in een uniek vormgegeven boek om aan jongeren in de gemeente Losser aan te bieden op het moment dat zij de basisschool verlaten. Een blijvende en tastbare herinnering dat een beeld van het verleden en het heden van de gemeente Losser schetst. Een prachtig voorbeeld voor andere historische verenigingen.

Ruwe diamanten / Martin Wichink. - [S.n.] : Aquazz, 2012. - 121 p. . – ISBN 9789490535674


De man die al jaren uit liefhebberij korte verhalen en gedichten schrijft heeft geen literaire hoogvlieger geproduceerd. Toch won hij al eerder prijzen. De bundel bevat beschrijvingen van alledaagse gebeurtenissen en zal vooral interessant zijn voor mensen uit het Sallandse die graag lezen over herkenbare situaties.

Geen opmerkingen: