dinsdag 29 januari 2013

Regionale uitgaven 2013-3

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2013-05

IAI’s 2013-3

Geniet van het Twentse buitengebied / Harry Wonink. - Denekamp : Heinink, 2012. - 120 p. – ISBN 9789491640018. - € 24,95


Harry Wonink, oud-journalist, die zijn leven lang door de Oost-Nederlandse natuur zwierf en daar vele boeken en artikelen over schreef, schetst in dit boek vooral het boerenland, dat je meteen tegenkomt wanneer je je stad of dorp uit rijdt. Wat er speciaal valt te genieten in bepaalde jaargetijden komt bijvoorbeeld aan de orde maar ook geeft hij een inkijkje in het functioneren van een landbouwbedrijf.

Natuurlijk Vechtdal : Ommen - Hardenberg - Duitse grens / Johan Poffers ... [et al.] ; red. Theo van de Vliet. - Denekamp : Heinink, 2012. - 120 p. – ISBN 9789081590792. - € 24,95


Zes auteurs schreven mee aan dit boek dat ‘vooral met foto’s, ondersteund door relevante teksten, wil laten zien hoe mooi het Vechtdal is tussen Ommen, Hardenberg en de Duitse grens. U kijkt naar de Vecht zelf en naar de natuur eromheen’. Ook wordt aandacht besteed aan het ontstaan van het Vechtdal en aan de plannen voor de toekomst.

Watersnood Almelo : februari 1946 / C.B. Cornelissen. - Denekamp : Heinink, 2012. - 120 p. – ISBN 9789081590778. - € 19,95


De gebeurtenis trok destijds landelijk niet zoveel aandacht. Er waren ook geen slachtoffers te betreuren. Toch staat de Watersnood van februari 1946 in de herinnering gegrift van de Almeloërs die erbij waren. Want veel huisraad, huisdieren en vee ging verloren. Honderden panden raakten zwaar beschadigd. Zo vlak na de oorlog liep de hulpverlening nog niet op rolletjes. De auteur interviewde de betrokkenen van toen en toont vele nooit eerder gepubliceerde foto’s.

Hanzelijn : oude en nieuwe land verbonden / Ingrid D. Jacobs e.a. - Utrecht : Matrijs, 2012. - 143 p. - Uitgave in samenwerking met: ProRail. – ISBN 9789053454558. - € 24,95


In 1986 werd voor het eerst gesproken over de Hanzelijn, in 2007 werd eraan begonnen en nu is de spoorlijn Lelystad-Zwolle klaar. Dit rijk geïllustreerde boek schetst een compleet beeld van de totstandkoming van de Hanzelijn aan de hand van verschillende thema’s als organisatie, landschap, geschiedenis, architectuur en techniek. Op deze manier komen veel onderwerpen aan bod, van de geschiedenis van de inpoldering tot de stationsarchitectuur, maar ook de infrastructurele en bestuurlijke uitdagingen. Tenslotte dragen interviews met uiteenlopende betrokkenen bij de totstandkoming van de Hanzelijn bij aan een gevarieerd boek.

Tubantia : verzameling van plaatjes en prentjes van Twentsche huizen, hoeven & merkwaardige momenten / G.J. ter Kuile [ fotokeuze: Herman Hagens, red.: Jan van Alsté]. - Enschede : Vereniging Oudheidkamer Twente, 2012. - 153 p. – ISBN 9789461909732. - € 25,-


Uit een aan de Oudheidkamer Twente geschonken fotoalbum van de bekende schrijver over Twentse geschiedenis G.J. ter Kuile (1871-1954) zijn de meest bijzondere foto’s geselecteerd en gebundeld, waarbij de oorspronkelijke bijschriften zoveel mogelijk zijn overgenomen.
Het boek wordt als ebook gratis ter beschikking op de website van de OKT.

Kleurrijk Denekamp : vanaf 1950 / Wim Journée. - Denekamp : Boekwinkel Heinink, 2012. - 120 p. – ISBN 9789491640025. - € 24,95


Selectie van foto’s van Denekamp vanaf de jaren zestig, waarin aanvankelijk veel verdween omdat historisch besef bij de bestuurders ontbrak, maar de rond 1970 uitgevoerde Doorbraak (‘een het centrum van Denekamp splijtende racebaan’) werd in het afgelopen decennium omgetoverd tot een nieuw dorpshart.

Zwolle in vogelvlucht : de groei van een stad / fotografie John Davids. - Zwartsluis : John Davids Fotografie, 2012. - 147 p. – ISBN 9789082005103. - € 29,95


Recente luchtfoto’s van Zwolle, die in volgorde van de groei van de stad zijn weergegeven, van het oude centrum tot en met de bouw van de Hanzelijn.

De Eeshof - Tubbergen : hearfst en toch ... de wörmte van de zun / Gerard Droste. - Denekamp : Boekwinkel Heinink, 2012. - 168 p. - € 24,95


Interviews met bewoners, medewerkers en andere betrokkenen bij het verzorgingstehuis de Eeshof in Tubbergen, waarbij de auteur niet alleen de vaak bijzondere levengeschiedenissen heeft opgetekend, maar ook vraagt naar de mening van de geïnterviewden over een veelheid aan onderwerpen.

Deventer jaarboek 2012 / red.: J.C. Bedaux ... [et al.]. - Jrg. 26. - Deventer : Corps 9 Publishers, 2012. - 144 p. – ISBN 9789079701193. - € 15,-


Gevarieerd jaarboek met kortere en langere artikelen over onderwerpen uit de geschiedenis van Deventer en een aantal vaste rubrieken, waaronder een archeologische kroniek.

Levensschetsen / opgetekend door Henk Klifman. - Hardenberg : Heijink, 2012. - 81 p. – ISBN 9789491391033. - € 14,95


De auteur schetst zijn eigen leven en dan vooral zijn werkzame leven. Klifman werkte zijn leven lang in de zuivelindustrie onder meer als kalverschetser, een nu uitgestorven beroep – hij schetste de vlekken van het kalf op een kaart, nodig voor de herkenning van het kalf. Het boek geeft een inkijk in de veehouderij en zuivelindustrie na de Tweede Wereldoorlog.

Köklenmek : wortelen : drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen / met medew. van Herman Aarts, Bea Mol ... [et al.]. - Zwolle : Historisch Centrum Overijssel, 2012. - 99 p.


Een aantal personen uit de Turkse gemeenschap in Zwolle is in het kader van het project 'Cultureel erfgoed andere culturen' geïnterviewd. In de interviews wordt openhartig verteld hoe de eerste Turken als gastarbeider naar Zwolle kwamen, hoe ze na verloop van tijd hun gezin lieten overkomen uit Turkije, hoe ze geleidelijk hun draai vonden in Zwolle en hoe allerlei Turkse organisaties en verenigingen werden opgericht. Deze interviews zijn gebundeld tot de uitgave Köklenmek (=wortelen).
Geen opmerkingen: