woensdag 25 juni 2014

32 x subsidie voor erfgoedprojecten Overijssel


Tijdens een bijeenkomst op het landgoed Schoonheeten bij Raalte zijn door gedeputeerde Hester Maij 22 erfgoedprojecten beloond met een subsidie. De bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van de subsidieregeling ‘Het verhaal van Overijssel' waarmee de provincie ‘de geschiedenis en de identiteit van Overijssel wil behouden en het culturele erfgoed duurzaam ontwikkelen en beschermen’.

In 2013 hadden al zes erfgoedprojecten een subsidie ontvangen voor in totaal 450.000 euro. Nu komen daar nog eens zestien bij, die totaal 840.000 euro subsidie hebben ontvangen. Om welke projecten gaat het? Voor de geïnteresseerde hier een opsomming. Wat mij betreft zitten er verrassende initiatieven bij waar ik nog niet van gehoord had. De eerste zes kregen al in 2013 subsidie.

Behoud de Sallandse boerderij in kleur en verhaal (€ 100.000)
Sallands Erfgoed zet zich in voor de Salland karakteristieken boerderijen en erven. Binnen dit project wordt van een 15-tal boerderijen het rieten dak opgeknapt. Ook streeft Sallands Erfgoed naar het vergroten van de kennis en interesse in de boerderijen, de streekcultuur, archeologie en het landschap van Salland bij eigenaren en het grote publiek.

Het Rode Project (€ 100.000)
De stichting IJsselhoeven ondersteunt bewoners bij het onderhoud, behoud en beheer van hun IJsselhoeve en bijhorende erf-karakteristieken. O.a. kennisoverdracht d.m.v. cursussen over streekgebonden bouwen met de daarbij behorende technieken en lezingen over de geschiedenis/archeologie van de streek.

Verhalen over Overijsselse Molens (€ 80.000)
De Stichting Overijsselse Molen voert onderhoudswerkzaamheden uit bij 25 Overijsselse molens. Geïnteresseerden kunnen tijdens open dagen en rondleidingen de deelnemende molens bewonderen en kennis nemen van het ambacht van de molenaar.

Ambacht Adelt (€ 82.440)
Project van Overijssels Particulier Grondbezit (OPG). Op 7 landgoederen verspreid over de provincie worden 10 bijzondere elementen gerestaureerd door vakmensen en ambachtslieden. De werkzaamheden worden zichtbaar gemaakt voor publiek middels rondleidingen of bezoekdagen tijdens de uitvoering, waarbij ook de historie van het element en locatie wordt verteld.

Couleur Locale (€ 52.400)
Project van het OPG. Herstel van visuele identiteit van 7 landgoederen en/of historische erven door (opnieuw) toepassen van historische kleuren en karakteristieken.

Boerenmagie-tv (€ 35.160)
Boerenmagie-TV is een 8-delige docu-drama-serie. De serie wordt gepresenteerd door Sabine Uitslag. Het laat de kijker op humoristische wijze kennismaken met de "magische" wereld van onze voorouders, maakt de sporen van Boerenmagie (weer) zichtbaar, verklaart ze én vertaalt ze naar de huidige tijd. Project van documentairemaker Ingrid Kleinsman in samenwerking met Jan Bornebroek.

De Bronninckhuizen (€ 100.000)
De buurtschap De Bronninckhuizen (1385-1665) is bij velen onbekend. Het is een vergeten gebied, nu onderdeel van Hezingen (gemeente Tubbergen). De Bronninckhuizen is historisch gezien een oud gebied met tal van bijzondere cultuurhistorische kenmerken, grafheuvels, bronnen, beekdalen en de oude boerderijen. Met het opknappen van een aantal elementen, o.a. boerderij en schuur, het terug brengen van oude gewassen op het akkerland, vlas en spelt en het vertellen van het verhaal van de streek ‘De Bronninckhuizen’ wordt dit uiterste hoekje van Noordoost Twente weer uit de vergetelheid gehaald. Project van de Stichting Gezondheid Dichtbij.

Buurten in Twente (€ 100.000)
De stichting Twentse Erven wil met dit project de kenmerkende aspecten van karakteristieke boerenerven in Twente in beeld, woord en geluid naar boven halen. Stichting Twentse Erven voert herstel- en restauratiewerkzaamheden uit aan 18 boerderijen en/of erven en vertelt het verhaal over de bewoningsgeschiedenis. Eindproducten: een cultuurhistorische (digitale) buurtenkaart, herstelde karakteristieke boerderijen en bijgebouwen en een boek, tentoonstellingen e.d. over het verhaal van Twente.

Verderkijkers (€ 100.000)
Op een vijftal locaties in de stad Deventer worden kantelbare en draaibare aanraakschermen geplaatst, die een beeld van de directe omgeving geven zoals die was in verschillende periodes van de geschiedenis. Ook wordt een beeld geschetst van de plannen voor de toekomst. Dit door middel van foto's, animaties, kaartmateriaal en meer. Daarnaast wordt het bodemarchief rond de locatie in beeld gebracht. Informatie over evenementen kan worden toegevoegd.

Zunnewendefestival (€ 24.500)
Streektaalfestival op de historische plek Schuilenburg bij Hellendoorn op 27 juni. Diverse streektaalartiesten treden op. Tevens première van de film Oerijssel, over de oorsprong van Overijssel.

Leppel Fietsival (€ 20.250)
Fietsfestival in de grensstreek langs historische plekken. Op twee cultuurhistorische plekken vinden minifestivals plaats met muzikale en theatrale optredens. Thema’s optredens: lokale geschiedenis, natuur en cultuur. Leppel vindt plaats eind mei 2015.

Mysterieus Overijssel (€ 24.000)
Ontwikkeling van routes langs spirituele en magisch plekken in Overijssel. Vervolg op een publicatie uit 2005. Er wordt een website en een mobiele applicatie ontwikkeld rond deze 'krachtplaatsen' en hun verhalen. De mobiele applicatie zal ca. 10 fiets- en wandelroutes bevatten, door de hele provincie. Tevens worden met geluid en beeld de achtergrondenverhalen van deze plekken en de daarop staande monumenten toegelicht.

Op Reis (€ 82.500)
Brede samenwerking in Deventer tussen cultuur(-historische) organisaties. ‘Op reis’ is het thema van de Open Monumentendag. In Deventer vindt op en aansluitend op de Open Monumentendag een breed palet aan activiteiten plaats met dit thema als uitgangspunt: tentoonstellingen, rondleidingen, lezingen, kunst.

De IJzeren Eeuw (€ 99.000)
TV-serie van de VPRO over de negentiende eeuw, van de makers van de succesvolle reeks ‘de Gouden Eeuw’. Twee afleveringen behandelen Overijsselse thema’s: De koloniën van Weldadigheid en dan met name de Ommerschans en de Twentse Textielindustrie. De eerste aflevering wordt uitgezonden op 27 maart 2015.

Dwalen door Deep'n (€ 15.000)
Stichting Beeldruimte gaat in opdracht van de Kunstvereniging Diepenheim op zoek naar de verhalen van Diepenheim. Deze verhalen worden verbeeld in een drietal thematische dwaalkaarten en andere toeristische producten. Bezoekers van Diepenheim kunnen met deze drie dwaalkaarten zelf routes samenstellen langs de plekken van hun voorkeur.

Cultuurhistorie Vliegveld Twenthe (€ 67.000)
De gelaagde geschiedenis van het vliegveld wordt verteld en verbeeld, samen met omwonenden. Deelnemers aan het project (bewoners, deskundigen, kunstenaars) leveren een bijdrage aan het beleefbaar maken en houden van de unieke verhalen die er zijn. Op diverse plekken in het gebied wordt archeologisch materiaal zichtbaar gemaakt, wordt erfgoed gerestaureerd en uiteindelijk tot aantrekkelijke, door kunstenaars vormgegeven beleefplekken met wandelpaden gemaakt.

Verbeelding van voormalig vrouwenklooster Ter Hunnepe (€ 46.500)
De gemeente Deventer wil de ondergrondse resten van het voormalige vrouwenklooster, een archeologisch monument tussen snelweg A1 en stad Deventer, op een eigentijdse manier meer zichtbaar maken. Innovatief, want dit archeologische monument wordt veiliggesteld, maar is en blijft deel uit maken van het terrein van een paintball-vereniging!

Oude begraafplaats Hengelo (€ 21.000)
Op de Oude begraafplaats aan de Bornsestraat liggen de fundamenten van een kerkje uit circa 1830 en mogelijk ook van een kapel uit de 12e eeuw! De gemeente Hengelo laat onderzoek uitvoeren naar de fundamenten, wil deze ‘zichtbaar maken’ o.a. met een maquette en publieksactiviteiten; plaatsen van een plaquette, QR-codes en augmented reality.

Ommerschans (€ 86.500)
Staatsbosbeheer wil samen met de inwoners van Ommerschans de nog herkenbare structuren van deze voormalige vesting (16e/17e eeuw) en bedelaarskolonie (19e eeuw) weer meer accentueren. Ook wordt het publiek tijdens een viertal publieksdagen betrokken bij de zoektocht naar ‘nieuwe’, archeologische sporen van deze historisch gelaagde plek.

De poorten van Zwolle, Stadsfestival 2014 (€ 10.000)
Stad Zwolle kent nog maar één stadspoort, maar de verhalen van de verdwenen stadspoorten zijn de moeite waard om verteld te worden. Het stadsfestival vindt plaats op en langs de grachten van Zwolle van 3 tot 7 september 2014.

Eikoerei (€ 10.500)
Festival rond het typisch Genemuidens dialect op 20 september 2014. In Genemuiden wordt het Gaellemunigers in het dagelijkse leven nog veelvuldig gebruikt. Op diverse specifieke en unieke Genemuider locaties zullen voorstellingen worden gegeven. Initiatiefnemer is de stichting cultuur en educatie Genemuiden (SCEG).

Het verhaal van Warmelo (€ 27.000)
Een dag terug naar de Middeleeuwen bij kasteel Warmelo. Landgoed Warmelo wordt opengesteld voor een breed publiek. Verschillende activiteiten, rondleidingen en shows met als thema de rijke streekcultuur (Borgmannen, Regenwice, Huttenkloas, het kasteelleven in Twente). Streektaal zal op deze dag zoveel mogelijk de boventoon hebben; het dialect is de voertaal. Het evenement vindt plaats op 3 augustus.

Geen opmerkingen: