zondag 16 juli 2017

Bijzondere website: Geschiedenis Stad en Heerlijkheid Borculo


Ik was al vaker op de website heerlijkheidborculo.nl gestuit, maar heb hem nu eens goed bekeken. De website is een 'project' van archivaris Bennie te Vaarwerk. En zoals een archivaris betaamt heeft hij van de website over de geschiedenis van de stad en heerlijkheid Borculo (12de-19de eeuw) een overzichtelijk en compleet geheel gemaakt. Er is bijzonder veel historische informatie te vinden. Onder de kop Geschiedenis vind je een systematisch geschiedkundig overzicht, weergegeven in thema's en onder blog een aantal nieuwe artikelen. Onder bronnen en literatuur staan onder meer Borculose sprokkels, zijnde bronnen, bronbewerkingen en artikelen die (nog) niet onder een van de hoofdthema’s op de Geschiedenispagina ondergebracht kunnen worden. Verder bevat de website onder meer een bibliografie, indexen op het oud-rechterlijk archief en ook een webpagina Borculo voor toeristen met vele verwijzingen. Een prachtige website qua inhoud en vormgeving.

Geen opmerkingen: