dinsdag 27 februari 2018

400 voormalige hofhorige Twentse erven digitaal in kaart gebracht

Fryske Akademie, Stichting Kadastrale Atlas en Oudheidkamer Twente hebben samen een project uitgevoerd, waarvan het doel was om de kadastrale basislaag van 1832 in HisGis Overijssel te verrijken met de zogeheten hofhorige domeinkaarten. Daarbij gaat het om 99 pre-kadastrale manuscriptkaarten van Twentse hofhorige erven uit de periode 1770-1778. Het uiteindelijke resultaat is een site met historische informatie over de circa 400 Twentse hofhorige erven vanaf de late middeleeuwen tot de opheffing van de hofhorigheid in de eerste decennia van de negentiende eeuw.

'De erven en percelen zijn cartografisch gereconstrueerd op de kadastrale kaart van 1832, topografische kaarten, luchtfoto’s en Google Streetview. Door historische informatie zichtbaar te maken in een historisch-geografisch informatiesysteem ontstaan nieuwe mogelijkheden voor lokaal en regionaal historisch onderzoek. Daarom zijn vrijwel alle onderliggende databestanden te downloaden. De site is in wezen een digitale bronnenuitgave. Voortgezet onderzoek kan openstaande onduidelijkheden en lacunes ophelderen', aldus de samenstellers.

Ga hier naar de betreffende website en zie hoe zich een paradijs voor liefhebbers van kaarten ontvouwt.


Boven: het voormalige Wensink in Borne op de plek van het huidige gemeentehuis, met deel van bezittingen in 1832.

Geen opmerkingen: