dinsdag 20 maart 2018

Grootste partij bij gemeenteraadsverkiezingen 1931-1939


Op verzoek van de Kiesraad zijn drie historische publicaties van het CBS over gemeenteraadsverkiezingen in de jaren dertig gedigitaliseerd. Het CBS publiceert deze tabellen ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Bronnen voor deze historische verkiezingscijfers zijn de door het CBS gemaakte publicaties Statistisch overzicht verkiezingen van 1931 en 1935, beide in Den Haag bij de Rijksuitgeverij verschenen, en het ongepubliceerde handschrift Verkiezingen 1939: Prov. Staten, Gemeenteraden, stemmen en kiezers. Deze drie bronnen zijn door het CBS en de Kiesraad gedigitaliseerd en gecontroleerd.

Kijk hier voor de publicatie van het CBS, waar ook te zien is welke partijen de grootste waren in 1931, 1935 en 1939 in alle toenmalige Nederlandse gemeenten.

2 opmerkingen:

juan gomez zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
juan gomez zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.