woensdag 18 juli 2018

Nieuw nummer verschenen van online Overijssels historisch tijdschrift Mijn Stad Mijn Dorp


Er is weer een nieuw nummer verschenen van het online Overijsselse geschiedenistijdschrift Mijn Stad Mijn Dorp. De diversiteit aan onderwerpen is groot. Er moet voor iedereen iets lezenswaardigs bij zitten. Voor mij gold dit voor alle artikelen.
Een opsomming van de artikelen:
- Het Twentsch Volksblad als 'wapen in den strjd'
- De heide op de schop: een ontginner aan het woord
- De onbekende havezate Elsen bij Rijssen
- De Moderne Devoten trokken hun eigen plan
- De niet zo vrije kolonie Willemsoord
- Basis voor de Twentse zoutindustrie ligt in een kistje
- Hermanna Molkenboer-Trip (1851-1911), een freule in Twente
- 'Neusverbrijzelaars' en de knijpbril van Windesheim
- De skoele verkroepen bi'j de krietkrul
Daarnaast zijn er nog de diverse rubrieken.

Geen opmerkingen: