zondag 12 oktober 2008

Definitief (?) geen Historisch Centrum TwenteZo’n 10 geleden besloot het toenmalige Rijksarchief Overijssel de luiken open te gooien. Het liep daarmee voorop in vergelijking met andere archieven. Drempels werden weggenomen, nieuwe doelgroepen werden gelokt en een ‘spoor van vernieuwing’ trok uiteindelijk door de gehele archiefwereld. Na de fusie tussen Rijksarchief en Gemeentearchief Zwolle tot Historisch Centrum Overijssel werd al snel gesteld dat het HCO fysiek ook in Twente aanwezig diende te zijn. Vanwege de geografische structuur van Overijssel, maar ook vanwege de eigen geschiedenis van Twente. Niet zo’n vreemde gedachte. Wanneer je kijkt naar onze buurprovincie Gelderland, waar regio’s ook ver uit elkaar liggen, dan blijken onder meer de Achterhoek, de Noordwest Veluwe, De Liemers, Zutphen, Rivierenland, Nijmegen, Bommelerwaard over een eigen regionaal of streekarchief te beschikken.

De afgelopen jaren hebben diverse gemeenten in Twente aangegeven dat zij in aanmerking wilden komen als vestigingsplaats voor het HCT. Hier lag geen probleem. Maar zoals zo vaak vormde de financiering het voornaamste struikelblok.
In 2007 werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Voor het plan bleek draagvlak genoeg te zijn onder gemeenten en historische verenigingen. Een financiële bijdrage hoopte de stuurgroep HCT te vinden binnen de Agenda van Twente. Deze week heeft de Regio Twente besloten het HCT van deze Agenda af te voeren en is men terug bij af.

Wat nu? Het is natuurlijk niet zo dat er momenteel nog niets is in Twente. Duplicaten van archiefstukken uit het HCO (vooral genealogische informatie) zijn te vinden bij het Twents Streekarchief in Delden, dat binnenkort een nieuw onderkomen krijgt. Ook bij de NGV Twente is veel genealogische informatie te vinden en voor informatie over de geschiedenis van Twente kun je terecht bij het Kennis- en Informatiecentrum van TwentseWelle.
Nu het HCT (zeer waarschijnlijk) niet fysiek in Twente zal komen, moet het misschien maar virtueel gebeuren door steeds meer archiefcollecties te digitaliseren. Ook een kostbare zaak maar beter uitvoerbaar langs de weg der geleidelijkheid dan het stichten van een historisch centrum.

Geen opmerkingen: