dinsdag 28 oktober 2008

Proefschrift over Baron Sloet tot Oldhuis


Wim Coster heeft al vele tientallen historische publicaties op zijn naam staan. Onlangs schreef hij zijn opus magnum, een proefschrift over Baron Sloet tot Oldhuis. Op 15 oktober promoveerde hij in Wageningen op “Baron op klompen. Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884): aan de hefboom tot welvaart”.
In een interview met de Stentor schetst Wim Coster het karakter en de overtuiging van Sloet als een mix van de liberale Bolkestein en de vasthoudende Marijnissen. Maar hij voegt er aan toe dat elke vergelijking eigenlijk tekort schiet vanwege de veelzijdigheid van Sloet.
Baron Sloet bewoog zich op vele terreinen: de politiek, economie, infrastructuur (vaarwegen, spoorwegen), landbouw. Ondertussen publiceerde hij een omvangrijk oeuvre als dichter en volkskundige. Een bijzondere combinatie van interesses dus.
Toch was over deze invloedrijke ‘Baron op klompen’ uit het midden van de 19de eeuw nog weinig gepubliceerd. Door Wim Coster is deze leemte opgevuld. En meer dan dat. De veelzijdigheid van Sloet heeft er toe geleid dat dit proefschrift een breed scala aan (ook Overijsselse) onderwerpen behandelt en daarmee gerust een standaardwerk op het gebied van Overijsselse geschiedenis genoemd mag worden.

Geen opmerkingen: