vrijdag 27 augustus 2010

Wateroverlast in Twente

Gisteren wateroverlast. Wie de beelden wil zien, moet kijken op op de website van Tubantia. Kijk hier bij RTV Oost voor nog meer foto's.
Ik kwam erachter dat mijn woonplaats Borne niet alleen verdeeld kan worden in Borne voor/achter het spoor, maar ook in Borne Hoog en Borne Laag. Gelukkig woon ik in Borne Hoog, maar ik moest wel door Borne Laag om er te komen. Het lukte niet iedereen de oversteek te maken, gezien de auto’s waarvan alleen de alarmlichten het nog deden.
Opwarming van de aarde, stoffering van de bodem met asfalt en stoeptegels, werden genoemd als oorzaken van de wateroverlast door de deskundigen, die tegenwoordig bij elke rimpeling der natuur in de nieuwsprogramma’s hun opwachting maken.

Twente behoort tot de minst waterrijke gebieden van Nederland, toch is er regelmatig sprake van wateroverlast, vaak op dezelfde plekken: Rijssen, Enschede, Hengelo. Vroeger was het vooral de Dinkel die het nieuws haalde. Bijvoorbeeld in juli 1927, toen het Dinkeldal weer eens volliep en de schade groot was. Oorzaak, de kanalisatie van de Dinkel op Duits grondgebied.

Hieronder een artikel uit de Leeuwarder Courant van 20 juli 1927.Een week later verscheen in Het Drents-Overijsselse geïllustreerde weekblad Van Eigen Erf een fotoreportage over de wateroverlast, die zich blijkbaar had voorgedaan in geheel Twente. Hieronder enkele foto’s.Foto boven: de tunnel in de Enschedesestraat in Hengelo. dezelfde die gisteren weer als eerste buiten gebruik moest worden gesteld.Veel informatie over wateroverlast en overstromingen in Overijssel is te vinden in:

Bij nacht en ontij en Waterstaat in Overijssel

Geen opmerkingen: