dinsdag 1 februari 2011

Regionale uitgaven 2011-2

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs/collectievormers in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.
Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat – Titels en exemplaren – Bestelbeheer – NBD – Aanbod en bestellen – IAI’s

Let op: de Provincie Overijssel stelt aan de Overijsselse bibliotheken drie publicaties gratis beschikbaar:
- Wegwijzer wederopbouw – toekomst voor wederopbouwwijken
- De markante kerk – kerken van wederopbouw in Overijssel
- Kunst in beeld – monumentale kunst uit de wederopbouw
Mail even wanneer je belangstelling hebt. Beperkte voorraad, dus wie het eerst komt….

IAI's 2011-2

Twentse havezaten : een bijzondere tocht langs hun geschiedenis: met meer dan 40 wandelingen / Harry Wonink. - Barneveld : BDU Boeken, 2010. - 176 p. – ISBN 9789087881283. - € 14,95Een wandelgids van Harry Wonink, die vele jaren lang in de regionale pers heeft geschreven over natuurgebieden en wandelroutes in Oost-Nederland en diverse boeken publiceerde. In Twentse havezaten beschrijft hij meer dan 40 wandelingen langs de grote en kleinere landhuizen, waarbij hij ook ingaat op de geschiedenis van deze havezaten.

Van Oldenzaal tot Ouaquadougou / Jaap Scholten. - Amsterdam : Contact, 2010. - 175 p. – ISBN 9789025435486. – (De avonturen van Jaap Scholten; 1). - € 12,50De serie ‘De avonturen van Jaap Scholten’ omvat een nieuwe reeks boeken waarin Scholtens verhalen en reisreportages bijeen gebracht worden. Van Oldenzaal tot Ouagadougou bevat het werk dat hij aan het begin van zijn schrijverschap schreef. Het zijn verhalen over belevenissen in Spanje, Afrika, Amerika, Amsterdam en Oldenzaal.

Hanze, tol & handelswegen in Oost-Nederland / Arjan Ligtenbarg & Nico Spit. - [Winterswijk] : Vereniging Het Museum ; Haaksbergen : Historische Kring Haaksbergen, 2010. - 240 p. - € 31,95Tal van onderwerpen die met de geschiedenis van de handel en het vervoer in Overijssel en de Achterhoek te maken hebben komen aan bod. De eerste handelsproducten (o.a. zout), de eerste Romeinse wegen, de Hanze, de hessenwegen, de postroutes, tollen en herbergen, de scheepvaart, de rijks- en provinciale wegen, de spoorwegen en tenslotte de nog niet gerealiseerde Rijksweg 15 (Twenteroute).
Het boek is rijk geïllustreerd o.a. met oude dorps- en stadsgezichten, foto’s en prenten van landschappen en wegen en bevat vele kaarten. De auteurs hebben ook eerder geschreven artikelen van derden ongewijzigd in het boek opgenomen.

Honderd jaar scouting in Overijssel: samen geschiedenis schrijven / met medew. van Harrie Bijker, Ruud Egberts. Hans Kobes ... [et al]. - Stolp & Co, Almelo, 2010. – 291 p. – ISBN 9789080319837. - € 19,50Rijk geïllustreerd (600 afbeeldingen) jubileumboek, waarin de geschiedenis van alle Scoutinggroepen in Overijssel aan bod komt. Ook is een hoofdstuk gewijd aan een van de grondleggers van de scouting in Nederland en Overijssel, de bevlogen baron Philip D. van Pallandt. Zijn landgoed Eerde bij Ommen is sterk verbonden met de padvinderij tijdens de eerste decennia van haar ontwikkeling.

Stille getuigen : het erfgoed van de textielfamilie Blijdenstein in Twente / Ronald Wilfred Jansen. - Hoogeveen : UniBook.com, 2010. - 274 p. – ISBN 9789081423830. - € 74,50Landgoederen en – huizen, stadsvilla’s, fabrieksrestanten en graven herinneren aan het verleden van de invloedrijke familie Blijdenstein in Enschede en de rest van Twente. Ronald W. Jansen heeft dergelijke (voormalige) eigendommen van de Blijdensteins vastgelegd in actuele beelden. Hij nam ook bijzondere oude foto’s uit privé-collecties en nieuwe informatie op. Bovendien besteedde hij aandacht aan teloorgegane eigendommen van de Blijdensteins.

Zwolle-Zuid: een geschiedenis tussen stad en IJssel / Frank Inklaar (red.) ; [auteurs] Michael Amsman, Jan de Jong en Siem van der Weerd. - Zwolle : Waanders [etc.], cop. 2010. - 120 p. - € 14,95Zwolle-Zuid werd niet uit de grond gestampt, zoals andere nieuwbouwwijken. Geen eenvormigheid. Buurt voor buurt werd gebouwd over een periode van meer dan twintig jaar, elke buurt in een eigen architectuur. Waar nu Zwolle-Zuid verrezen is lagen eeuwenlang drie buurtschappen: Ittersum, Schelle en Oldeneel, waarvan overigens nog sporen in de wijk te vinden zijn. Het leven in de buurtschappen voor de nieuwbouw wordt beschreven, daarna de ontwikkeling van de wijk, ook architectonisch. Vervolgens wordt het huidige Zwolle-Zuid en het nabije verleden van de wijk geschetst in een aantal artikelen, die weliswaar geen compleet beeld (kunnen) opleveren, maar toch een groot aantal facetten tonen, die typisch zijn voor Zwolle-Zuid.

Schakel in de samenleving: 125 jaar Deventer Dagblad / Leo Enthoven. - Nieuwegein : Arko Uitgeverij, 2010. - 272 p. – (Deventer reeks). – ISBN 9789054721406. - € 24,95De titels De Koerier en Deventer Dagblad wisselden elkaar af, met daarbij nog verschillende ondertitels. Ook de eigenaar wisselde: de oprichter Anthonij Hoovenaar Rutering verkocht de krant aan Kluwer en deze weer aan Wegener. Maar voor de Deventernaar maakte dat allemaal niets uit. Het Deventer Dagblad/De Koerier (of andersom) was onderdeel van het dagelijks leven. De auteur schetst de lange geschiedenis van de krant in vele facetten: de (hoofd)redacteuren en andere medewerkers, de concurrentie, de advertenties, de technische kant van het verhaal en bovenal de inhoud van de artikelen in de loop der jaren. Het boek lezende, maak je als lezer een wandeling door de tijd aan de hand van vele voorbeelden van berichtgeving in de krant. Een compleet boek over een regionale krant, waarvan de geschiedenis en achtergrond uiteraard uniek is, maar ook exemplarisch is voor veel andere regionale dagbladen.

Genemuiden en de bovenstem: geschiedenis van de unieke Genemuider gemeentezang met bovenstem / Henk Beens. - Genemuiden : Stichting Stadswacht, 2010. - 71 p. – ISBN 9789080616738. - € 17,50Of Genemuiden echt de bakermat is van de bovenstem valt niet te bewijzen. Maar de traditie van het gebruik van de bovenstem – een tegenstem van de tenoren – tijdens de gemeentezang is in Genemuiden springlevend. Gaat het om een vorm van kerkelijke cultuur of volkscultuur? Welke rol speelt de organist? De auteur heeft zich verdiept in de geschiedenis van dit fenomeen. Een aantal psalmen met bovenstem zijn in het boek opgenomen.

Romantiek en mythevorming rond een bibliotheek: 450 jaar Stads- en Athenaeumbibliotheek 1560-2010 / Hans Peeters. - Deventer : Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, 2010. - 405 p. – ISBN 9789080989689 € 39,50Het 450-jarig bestaan als stadsbibliotheek, de oudste van Nederland, is aanleiding de geschiedenis van de Stads- en Athenaeunbibliotheek te beschrijven. Auteur Hans Peeters doet dit op een zeer gedegen en toch zeer leesbare wijze. Van 1630 tot 1878 was de stadsbibliotheek tevens bibliotheek van het Athenaeum Illustre – vandaar de benaming Athenaeumbibliotheek. De laatste 15 jaar zijn de ontwikkelingen snel gegaan: in 1995 werden de collecties en de dienstverlening van de Athenaeumbibliotheek en de bibliotheek van de Saxion Hogeschool geïntegreerd en in 1999 werden de organisaties van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek samengevoegd. Het boek moest niet een ‘traditioneel jubileumboek’ worden. Naast de wapenfeiten moesten ook de ‘zwarte en moeizame tijden’ beschreven worden. In een prettige schrijfstijl, waarbij anekdotes de geschiedschrijving verluchtigen, heeft de auteur de geschiedenis van een bijzondere bibliotheek in een bredere context weergegeven.

Canon van Staphorst, IJhorst en Rouveen: een geschiedenis in vijftig vensters / Wim Coster ; m.m.v. Beertje Boldewijn ... [et al.]. - Staphorst : Historische Vereniging Staphorst, 2010. - 120 p. - € 21,50De vijfde canon van een gemeente in Overijssel in boekvorm en er zullen er nog zo’n kleine twintig volgen. Auteur Wim Coster en de redactiecommissie kozen voor veel onderwerpen (50) en voor elk ‘venster’ was twee bladzijden beschikbaar. Ieder venster is verbonden met een concrete gebeurtenis in een bepaald jaar, maar biedt ook een blik op een langere periode. Sommige onderwerpen zijn onlosmakelijk verbonden met de gemeente Staphorst, andere zijn meer algemeen. De Canon van Staphorst is een veelzijdig en veelkleurig historisch, volkskundig en kunstzinnig palet.

Geen opmerkingen: