dinsdag 10 januari 2012

Regionale uitgaven 2012-1

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2012-1

IAI’s 2012-1

Twee eeuwen recht en wet; het arrondissement Zwolle-Lelystad in fasen, facetten en figuren / W. Coster. - Zutphen : Walburg Pers, 2011. – 208 p. – ISBN 9789057306969. - € 29,95De Bataafs-Franse tijd (1795–1813) was van blijvende invloed op de rechterlijke organisatie en de rechtspleging in ons land. Na de inlijving van Nederland bij Frankrijk werd in 1811 een nieuwe rechterlijke organisatie ingevoerd, waardoor er voor het eerst in Nederland eenheid in de rechtspraak kwam. In deze uitgave wordt een beeld geschetst van het functioneren van het juridisch bedrijf in het arrondissement Zwolle-Lelystad in deze nieuwe situatie. De auteur beschrijft hoe recht en maatschappij er in de afgelopen twee eeuwen op elkaar inwerkten. In vier periodes van 50 jaar volgt hij de chronologie in de geschiedenis van rechtspraak, advocatuur en notariaat. Daar doorheen lopen verhalen over bijvoorbeeld een casus, kwestie, akte, persoon, gebouw of beroepsgroep. Daarbij komen niet alleen beroemde zaken aan bod, maar ook eenvoudige veroordelingen, alledaagse strafzaken en gevallen van bedelarij of faillissementen die hun sporen in de maatschappij achterlieten. Elke periode wordt voorafgegaan door een breed ‘decor’ van het betreffende tijdvak en afgesloten met een ‘krantenkroniek’ met opmerkelijke en typerende zaken. Deze toegankelijke, verhalend geschreven uitgave is rijk geïllustreerd en behalve voor juristen ook zeer boeiend voor een breed publiek van historisch geïnteresseerden.

Kennie dennokka?; 456 möpkes en witskes in de Tweantse Moodersproak / Hendrik H.J. Haverkort. - Denekamp : Haverkort, 2011. – 191 p. - € 9,95 (incl. porto)Grappen en grollen in Twents dialect, (voor op de toilet?). Sommige grappen zijn om te lachen, maar dat hangt van je specifieke gevoel van humor af. Is ongetwijfeld veel vraag naar.

Zelfspo(r)t / Michel Boerebach. - Gigaboek, 2011. – 128 p. – ISBN 9789085483113. - € 13,50Columns van de schrijvende voetballer, waarin ook veel herinneringen verwerkt zijn. De columns verschenen grotendeels eerder al in De Stentor.

Geert Grootepad; in het voetspoor van de moderne devotie / Marycke Janne Naber. - Amsterdam : Buijten & Schipperheijn Recreatief, cop. 2011. – 100 p. - ISBN 9789058815569. - € 12,90In 2011 werd de Moderne Devotie, de geestelijke stroming waartoe Geert Grote en Thomas a Kempis behoren, opnieuw op de kaart gezet. Deze gids bevat tien wandelingen in Deventer, Zwolle en de tussenliggende IJsselstreek. De gids geeft naast de route ook informatie over bezienswaardigheden, horeca, overnachtingsadressen en openbaar vervoer.

Erom of eronder; over 35 jaar strijd om een tunnel / Peter de Noord. - Nijverdal : Uutgeverieje 'n Boaken, 2011. – 164 p. – ISBN 9789076272245. - € 14,50Peter de Noord beschrijft hoe begin jaren zeventig de eerste ideeën ontstonden en plannen werden gemaakt voor een tunnel door Nijverdal door een groepje jongeren onder leiding van Leo ten Brinke vanuit het alternatieve jongerencentrum Studio Pub. Aanleiding vormden de plannen voor een rondweg dwars door de mooie natuur. De acties voor een tunnel en een autovrije binnenstad werden aanvankelijk niet serieus genomen. Eind jaren tachtig schaarden de Nijverdalse politieke partijen zich alsnog achter het tunnelplan. De daarop volgende lange jaren van onderhandelingen, plannenmakerij, bureaucratie en financieringsperikelen worden beschreven. Ook de periode waarin tegenstanders van het tunnelplan zich roerden, krijgt alle aandacht. In 2014 zal het megaproject afgerond zijn en krijgt Leo ten Brinke postuum zijn tunnel.

De roodgevoerde toga; Eva Meillo voor altijd een van ons / Joke Meillo. - Nijmegen : WLP, 2011. – 210 p. – ISBN 9789058507150. - € 19,95Eva Meillo, Officier van Justitie en bezig aan een stormachtige carrière bij het Openbare Ministerie, komt om bij een verkeersongeluk in Thailand. De 34-jarige vrouw laat een dochtertje achter en was in verwachting van een tweede kind. Haar moeder besluit een boek uit te brengen over haar veelbelovende en opvallende dochter, waarin veel bijdragen staan van collega’s van het Openbaar Ministerie en anderen die haar gekend hebben. Eva Meillo werkte een aantal jaren in Zwolle.

Jan Leppink; herinneringen van een Haaksberger in hart en nieren / Frans de Lugt. - Haaksbergen : Historische Kring Haaksbergen, 2011. – 110 p. – ISBN 9789076837321. - € 15,-Een door oud-journalist Frans de Lugt geautoriseerde biografie over Jan Leppink, de man die sterk verweven is met Haaksbergen door zijn vele (vrijwilligers)functies die hij bekleed heeft en nog bekleedt.

Geestelijke opklimmingen; een gids voor de geestelijke weg uit de vroege Moderne Devotie / Gerard Zerbolt van Zutphen ; vert. [uit het Latijn], ingel. en toegel. door R.Th.M. van Dijk. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2011. – 344 p. – ISBN 9789089644039. - €34,50In het jaar waarin in Zwolle en de rest van de IJsselstreek veel aandacht is besteed aan de Moderne Devotie, waarvan het ontstaan het belangrijkste ‘wapenfeit’ uit de Overijsselse geschiedenis genoemd kan worden, verschijnen er ook veel boeken over de moderne devoten zelf. Gerard Zerbolt van Zutphen was een broeder van het gemene leven, die een prominente rol speelde. Hij gaf leiding aan een intensieve boekproduktie, ijverde voor kerkelijke erkenning van de broederschap en schreef twee handboeken voor de ‘geestelijke weg’. Zijn De spiritualibus ascensionibus (Geestelijke opklimmingen) is nu door Rudolf van Dijk in modern Nederlands vertaald en van veel aantekeningen en een inleiding voorzien.

Deventer jaarboek 2011 : uitgegeven in opdracht van de Vereniging Oud Deventer / red.: J.C. Bedaux … [et al.]. – Deventer : Corps 9 Publishers, 2011. – 144 p. – ISBN 9789079701162. - € 15,-Voor het eerst wordt dit jaarboek niet gevuld met enkele lange artikelen, maar met een groot aantal korte bijdragen van bekende Deventer auteurs, waardoor de leesbaarheid sterk vergroot wordt. Een aantal vaste rubrieken (kroniek, overledenen, archeologie, aanwinsten musea etc.) zijn gebleven.

Geen opmerkingen: