maandag 21 oktober 2013

Regionale uitgaven 2013-16

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2013-43

IAI’s 2013-16

OLDO: Overijsselsche lokaalspoorwegmaatschappij Deventer Ommen: 1910 - 1935 / Bert Terlouw en Wim Gerrits. - Raalte : Veldhuis Media B.V., 2013. - 81 p. - Omslag vermeldt : De verdwenen spoorlijn : een speurtocht door Salland. – ISBN 9789075925159. - € 14,95


De OLDO-lijn, de Overijsselsche Lokaalspoorwegmaatschappij Deventer Ommen heeft 25 jaar bestaan, van 1910 tot 1935. Het aanvankelijke optimisme over ontsluiting van Salland en de economische ontwikkeling van de streek werd onder meer door de wereldwijde recessie niet bewaarheid. Het boek bevat vooral foto's van nog zichtbare stille getuigen en van verdwenen plekken, van stations en materieel en ook veel kaartmateriaal. Achterin is een wandelroute opgenomen die langs het voormalige traject leidt.

Rollecate vereeuwigd (1913-2013): die niet recht en weet den gront van haer bedrijf is staeg een slappe gans en noijt een handig wijf / red. René Berends, Sterre Delemarre, Marijke Eijsink ... [et al.]. - Deventer : Corps 9 Publishers, 2013. - 157 p. – ISBN 9789079701230. - € 22,50


Lerares Theda W.S. Mansholt was de grondlegster van het landbouwhuishoudonderwijs in Nederland. Van 1913 tot 1941 was zij directrice van de nieuwe opleiding voor landbouwhuishoudleraressen ‘Rollecate’ in Den Hulst (Nieuwleusen). Deze opleiding werd in 1930 verplaatst naar Deventer als ‘Nieuw Rollecate’. Foto's, verhalen en anekdotes schetsen de schoolcultuur, de schoolsystemen, het studentenleven en de feestavonden. Ook komt het gebouw aan bod, en de connecties van Rollecate met de buurt en met andere scholen. In de mooie tuin, voor buurtbewoners een ontmoetingsplek, ontstond bij enkelen van hen het idee voor dit boek over de geschiedenis van Rollecate. Over de mensen en het gebouw: van lerares huishoudkunde tot milieukundestudent, van opleidingstuin tot buurttuin en van schoolgebouw tot atelierruimte.

Bloed bevlekte veren / Ronald Wanrooy. - Soest : Boekscout, 2013. - 258 p. – ISBN 9789402201550. - € 19,15


Zwollenaar Ronald Wanrooy is naast zijn werk als sportinstructeur ook actief als componist, tekstdichter, schilder en schrijver. Hij schreef eerder twee fantasy-boeken en nu een thriller.
Flaptekst: ‘New York City. Er vinden vijf bizarre moorden plaats binnen vier dagen, zonder sporen, zonder getuigen en zonder verdachten. De afdeling moordzaken van de NYPD staat voor een raadsel. Tot een wending alles plotseling overhoop gooit. Wat verbindt de vijf slachtoffers, vier mannen en een elfjarig meisje, met elkaar? Geleidelijk ontvouwt zich een psychologisch, zenuwslopend steekspel tussen jager en prooi.’

De Broeren en zijn gewelven / Herman Aarts; [red. Menno van der Laan]. - Zwolle : Waanders Uitgevers, 2013. - 136 p. – ISBN 9789491196522. - € 9,90
De Broeren en zijn geschiedenis / Herman Aarts ; [red. Menno van der Laan]. - Zwolle : Waanders Uitgevers, 2013. - 144 p. – ISBN 9789491196485. - € 9,90De oude Broerenkerk heeft een nieuwe bestemming gekregen: boekhandel Waanders heeft zich er gevestigd. Ter gelegenheid van dit feit zijn er twee boekjes verschenen: De Broeren en zijn gewelven en De Broeren en zijn geschiedenis.
In ‘De Broeren en zijn geschiedenis’ wordt 550 jaar Zwolse geschiedenis aan één gebouw gekoppeld 1465 stichtten de dominicanen en Broerenklooster op Het Eiland, een smalle strook land, ten noorden van de oude stadskern Zwolle. De bij het klooster behorende Broerenkerk doorstond de beeldenstorm, de Hervorming en de Franse tijd. In 1982 werd de kerk voor erediensten gesloten. In 1983, werd de kerk gerestaureerd en kwamen de spectaculaire gewelfschilderingen onder de vele lagen van witkalk tevoorschijn. Deze schilderingen vormen het onderwerp van ‘De Broeren en zijn gewelven’. In het boekje worden deze schilderingen - afbeeldingen van bloemen, Bijbelse taferelen en familiewapens, gildewapens en het stadswapen van Zwolle – uitgebreid beschreven. Omdat er nu verdiepingen in de kerk gebouwd zijn, kun je ze nu van dichtbij aanschouwen.

Tot slot een boekje dat geschreven werd door mijn collega Gerda Koppelman. Ze schreef niet alleen de (grappige) versjes maar tekende ook de illustraties.

De beestenboel van Geintje Kort / Gerda Koppelman. - Soest : Boekscout.nl, 2013. - 96 p. – ISBN 9789402201611. - € 15,-
Ook te bestellen bij koppelmangerda@gmail.com


In 1998 gaf de Overijsselse Bibliotheek Dienst het boekje "Animallepraat" door Geintje Kort uit, met 55 speelse dierengedichten in de trant van Kees Stip. Geintje Kort is het pseudoniem van Gerda Koppelman. Na deze bundel schreef ze er nog 35. In dit boekje "De beestenboel van Geintje Kort" staan alle 90 versjes. Deze gedichtjes bevatten portretten van dieren. Hoewel er in elk gedichtje een plaatsnaam voorkomt, zijn het toch geen limericken, want het rijmschema is net anders. In 2013 won Gerda Koppelman de vijfde prijs in de Willem Wilmink Dichtwedstrijd met het gedicht "Op een meikever".

Hieronder een voorbeeld van één van de 90 versjes:

Geen opmerkingen: