donderdag 25 augustus 2016

Archeologie en gemeentelijke gebiedsontwikkeling in Oosterdalfsen

Gelezen in de Nieuwsbrief van de Erfgoedstem:

Vorig jaar ontstond veel publiciteit rond de vondst van een groot grafveld in Oosterdalfsen. Maar, betrof de vondst echt een verrassing? En waren de kosten echt buitenproportioneel voor de gemeente? En wat zegt de casus over de veranderende rol van gemeente in gebiedsontwikkeling en archeologie?
Er is veel publiciteit geweest over de spectaculaire archeologische vondsten bij Dalfsen. Eigenlijk had er nog veel meer opgegraven kunnen worden. Gemeenten zitten niet altijd te wachten op dit soort verrassingen. Prof. Jos Bazelmans is een insider en doet uit de doeken wat er allemaal speelt rond een opgraving. Kijk hier op zijn website. Klik rechts bovenaan op Archeologie en gemeentelijke gebiedsontwikkeling. De casus Oosterdalfsen, Vitruvius 36 (jrg. 9, juli 2016), 20-27.


Geen opmerkingen: