dinsdag 9 februari 2016

Informatie over Twentse boerderijen op een digitale kaart


Zoals vandaag uitgebreid in de Tubantia in de rubriek Stad & Land is te lezen, heeft de Stichting Twentse Erven onlangs een Digitale Ervenkaart op internet gezet.

De Digitale ervenkaart moet een beeld geven van de diversiteit aan karakteristieke boerderijen die Twente rijk is. Door middel van een duidelijke basis-beschrijving en met het tonen van vele fraaie foto's wordt gestreefd naar een representatief overzicht van boerderijen, met een spreiding over heel Twente.
De Digitale ervenkaart is zo ingericht dat er in de loop van de tijd, behalve beschrijvende gegevens en foto's, meer-de-diepte-ingaande informatie over de opgenomen erven kan worden toegevoegd. Voor een aantal boerderijen is dat al gebeurd in de vorm van een beschrijving van de bouwkundige ontwikkeling van de boerderij in tijdlagen, compleet met driedimensionale constructietekeningen. Zie Erve Kleinsman in Haaksbergen en Erve Zuid in Wierden.

De kaart is onder andere bedoeld om boerderij-eigenaren in de gelegenheid te stellen informatie over hun erf en foto's ervan te delen met mensen die belangstelling hebben voor de Twentse erven. Ook zal de kaart kunnen fungeren als inspiratiebron. Hoe gaan anderen om met het behoud van hun erf? Het gebruik van de kaart kan mensen met elkaar in contact brengen. De bezoeker kan thuis genieten van de mooie beelden en de geboden informatie. Hij kan bijvoorbeeld een route bedenken die voert langs de getoonde erven. Voor gemeentelijke overheden kan het interessant zijn om relevante informatie over karakteristiek erven in het eigen werkgebied beschikbaar te hebben.

In het aankomende jaar wordt de Digitale ervenkaart verder uitgebreid door meer in de zoomen op buurtschappen en kernen. Die uitbreiding vindt plaats in het kader van het nieuwe project Buurten in Beeld. Er wordt samenwerking gezocht met heemkundegroepen, die vaak al veel weten over de historische boerderijen in hun gebied.
Ook voor de langere termijn zijn er al ideeën om de kaart vérder te ontwikkelen. Koppeling met het (basis)onderwijs is daar één van. Met de kaart kunnen leerlingen hun eigen buurt verkennen en informatie en ervaringen met leeftijdsgenoten elders in Twente delen.

De informatie voor de Digitale ervenkaart is en wordt verzameld door de zogenaamde buurtgidsen. Ieder van hen opereert alleen of in een groepje van twee in één van de zes buurten waarin Twente geografisch is opgedeeld. Boerderijeigenaren kunnen ervoor kiezen om bijzondere informatie over en oude foto's van hun erf aan Twentse Erven beschikbaar te stellen.1 opmerking:

Hendrika zei

Maar goed dat je een paar linken geeft. Ik had al op de site rondgekeken, maar ik zag nog weinig informatie. Nu heb ik een beeld hoe het eruit gaat zien.