woensdag 5 april 2017

De Overijsselse Boekenplank (10)

Verschenen in de afgelopen maanden. Iets gemist of nieuwe titels? Mail mij even.

Zwolle jaren later/ Joop van Putten. Zwolle: WBooks, 2017. 160 pa. ISBN 9789462581982 € 19,95


Fotograaf Joop van Putten heeft zo’n 80 oude foto’s en ansichtkaarten verzameld en deze zo exact mogelijk opnieuw gefotografeerd. Niet alleen heeft hij de plaats opgezocht waar de vroegere fotograaf heeft gestaan, hij heeft zich ook verdiept in diens techniek en zo de brandpuntsafstand van de gebruikte lens, het gekozen perspectief en de uitsnede van de foto zo precies mogelijk benaderd.

Hofjes in Zwolle: 700 jaar huisvesting voor ouderen/ Jan ten Hove, Saskia Zwiers. Zwolle: het Vrouwenhuis, 2017. 144 pag. € 20,-


Zwolle heeft in het verleden veel meer hofjes of armenhuizen gehad dan algemeen bekend is. Het oudste, het St. Laurensgasthuis in de Sassenstraat dateert uit 1444, maar er zijn nog tien andere instellingen te vinden. Hun vaak vergeten historie én die van de bewoners wordt in dit vlot geschreven en fraai geïllustreerde boek weer voor het voetlicht gehaald. Zo wordt ook duidelijk welke grote veranderingen de huisvesting van bejaarden in de afgelopen 700 jaar heeft doorgemaakt. De geschiedenis is ingedeeld in vier periodes: 1300-1580, 1580-1795, 1795-1945, 1945-heden. Het boek geeft informatie over de gang van zaken in de huizen en vertelt over een aantal opvallende oudere Zwollenaren.
Kijk ook hier.

Tukkertrek: Twentse trekken op bijzondere plekken/ Henk Boll. Enschede: JOEN.media, 2016. 84 pag. ISBN 9789402152777 € 9,95


Vanuit zijn thuisbasis Twentestad, gaat intracultureel autodidact Henk Boll over de hele wereld op zoek naar Twentse Trekken. Zijn reis brengt hem naar tweeëndertig Bijzondere Plekken, van waar hij verslag doet en, al dan niet met een kritisch-relativerende knipoog, uitlegt wat daar doet denken aan Twente.

Opgeschoten jongens: Oldenzaal in de zestiger jaren/ Wiro Bossewinkel Soest: Boekscout.nl, 2016. 234 pag. ISBN 9789402232523 € 20,99


Opgeschoten Jongens is een bundel met korte verhalen waarin de schrijver teruggaat naar de plek waar hij is opgegroeid, Oldenzaal in de jaren zestig. Hij beschrijft het leven van alledag door de ogen van een adolescent die zijn weg in het leven nog moet vinden. Het boek is een nostalgische reis naar het verleden. Zonder gêne beschrijft hij hoe het er destijds thuis en in de buurt aan toeging: de armoede, een vader die dronk, zijn ontluikende homoseksualiteit en de roerige jaren zestig. Kortom, een boeiend document over een tijd waarin de toekomst nog maakbaar leek.

Het 3 - MARKEN boek : de Lutte, Berghuizen, Beuningen/ Henk Koop en Harm Smeenge. Historische vereniging 'De Dree Marken', 2017. 872 pag. € 39,-


De auteurs hebben drie historische Twentse markeboeken ontcijferd en gebundeld in één boek. Het nieuwe boek telt wel 872 pagina's. De langgekoesterde wens van De Dree Marken om de eeuwenoude markeboeken toegankelijk te maken voor een groot publiek, gaat hiermee in vervulling.

Hoe het stil werd in de polder: verhalen en gedachten van Jan Hoekman, boer en politicus in de IJsseldelta (1859-1949)/ Baukelien Koopmans-van der Werff. Leeuwarden: Elikser Uitgeverij, 2017. 259 pag. ISBN 9789089549280 € 19,95


Jan Hoekman (1859-1949), voorvader van de schrijfster Baukelien Koopmans, liet zijn familie een aantal schriften na, waarin hij herinneringen aan zijn leven had opgetekend. Deze autobiografische notities zijn de basis van deze familiegeschiedenis, die zich afspeelde in de IJsseldelta.

En verder nog verschenen
* Het Staphorst dat verdwenen is
* Boek over karakteristieke landhuizen op de Holterberg
* Nieuw Berijmde Kamper Uien
* Vier eeuwen familie Geelen in Twente
* een boek over de familie Rorinck, Roord etc.

Geen opmerkingen: