dinsdag 18 april 2017

Nieuwe nummer Mijn Stad Mijn Dorp gaat over Reformatie


Het is dit jaar 500 jaar geleden dat kerkhervormer Maarten Luther volgens de overlevering zijn 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg nagelde. Het was het begin van de Reformatie die leidde tot een lange godsdienststrijd tussen rooms-katholieken en protestanten. De Reformatie veranderde de loop van de Europese geschiedenis ingrijpend. In dit jubileumjaar heeft de redactie van het MijnStadMijnDorp Online Magazine gekozen voor een speciaal themanummer over de Reformatie. De kerkscheuring heeft namelijk grote gevolgen gehad in Overijssel.

Over de scheiding tussen katholiek en protestant in Overijssel schreef Paul Abels een interessant artikel. De Tachtigjarige Oorlog, met in zijn kielzog de Reformatie, blijkt de belangrijkste oorzaak van deze nu nog aanwezige verschillen. Wim van Dalfsen vertelt over de dramatische aanhouding van duizenden wederdopers op het Zwartewater bij Genemuiden. Hun beloofde stad Munster zouden ze nooit bereiken. In Overijssel heeft maar op een paar plekken een Beeldenstorm plaatsgevonden. Eén daarvan is Vollenhove. Mirjam van Velzen-Barendsen geeft en levendig beeld aan de hand van de memoires van de Zwolse aartspriester Arnoldus Waeijer. De Reformatie leidde in Hellendoorn tot een scherpe pamflettenstrijd. Evelyn Ligtenberg vertelt ons meer over het Mirakel van Hellendoorn. Jan Dirk Wassenaar heeft zich verdiept in de cultuur van het Overijsselse kerklied. Het blijkt dat de nationale synode in 1581 voor onze provincie een speciale uitzondering heeft gemaakt.
Verder zijn er artikelen van Doreen Flierman over Moeder Gods van de Passie in het Ikonenmuseum in Kampen, van Girbe Buist over de klopjes als geestelijke dochters van de pastoor en van Jos Mooijweer over de Hanze als historisch fenomeen en publiekslieveling. Daarnaast is er de boekenrubriek en de rubriek Beeld en Geluid.

Geen opmerkingen: