dinsdag 19 september 2017

'De stad rukt op' is maandthema Mijn Stad Mijn Dorp


De website Mijn Stad Mijn Dorp van het Historisch Centrum Overijssel heeft elke maand een thema. Deze maand is dat 'De stad rukt op'. Op de website staat het volgende over dit thema: 'Stad en platteland hebben al eeuwenlang een wederkerige relatie. Het platteland was belangrijk voor de voedselvoorziening en in de stad was werk te vinden. Dorpelingen hadden hun eigen kijk op de stad, en omgekeerd. Door de industrialisatie en de crisis in de landbouw in de 19e eeuw veranderde de relatie tussen stad en platteland. De trek naar de stad en de verstedelijking van het platteland nam toe. Vanaf 1870 vestigden steeds meer mensen zich in de steden, die daardoor explosief groeiden. In september 2017 hebben we op MijnStadMijnDorp speciale aandacht voor de oprukkende stad.'
Kijk hier voor artikelen en video's over het thema 'De stad rukt op'.

Geen opmerkingen: