donderdag 9 april 2009

Mijn Stad Mijn Dorp: Geschiedenis van Overijssel Web 2.0Ik heb al eens bericht over Mijn Gelderland, de erfgoedwebsite van Gelderland. Hier werken archieven, bibliotheken, erfgoedinstellingen en media samen. In meer provincies is zo’n erfgoedwebsite of erfgoedportal van de grond gekomen en overal wordt het weer anders georganiseerd. In Overijssel heeft het Historisch Centrum Overijssel het initiatief genomen tot Mijn Stad Mijn Dorp.

Mijn Stad Mijn Dorp moet een website worden - (in eigen woorden): over Overijsselse geschiedenis, die wordt gevuld door archieven, historische verenigingen, musea en andere collectiebeheerders, maar ook door individuen. Het web 2.0 gehalte van de website moet hoog zijn – veel interactiviteit, het naar eigen keuze inrichten van de website etc.
Het afgelopen jaar is een aantal bijeenkomsten belegd met vooral historische verenigingen en zijn ervaringsdeskundigen geraadpleegd. De eerste subsidies zijn binnen. Er is gestart met een technologische verkenning, het maken van een functioneel ontwerp en een businessplan.
Er is een weblog gestart over Mijn Stad Mijn Dorp om de voortgang te tonen en om te kunnen communiceren met belangstellenden.
Uit de visiebijeenkomsten met historische verenigingen is een enorme lijst met thema’s, onderwerpen en aandachtspunten gekomen.
De eerste echte invulling van de website zal gericht zijn op beeldmateriaal (foto’s, films). Zie voor alle doelstellingen etc. het Visiedocument.

Ook voor bibliotheken is volgens het Visiedocument een taak weggelegd. Genoemd wordt ‘Beschikbaar stellen en presentatie van het cultureel erfgoed van Overijssel.’
Ik denk dan meteen aan de Overijsselcatalogus waarin het bezit van de Athenaeumbibliotheek, HCO, Overijssel-Collectie van de OBD, maar ook diverse streekcollecties van Overijsselse bibliotheken is opgenomen. De Overijssel-collectie van de OBD is ook voor 90% beschikbaar voor uitlening. Deze catalogus, waaraan steeds meer functionaliteiten worden toegevoegd, zou onderdeel kunnen zijn van de nieuwe website.
Wat betreft te digitaliseren collecties zijn vooral de archieven en musea in beeld, hoewel ook bibliotheken hun steentje kunnen bijdragen. Sprekend voor de OBD: er is een mooie collectie rechtenvrije geïllustreerde tijdschriften en geïllustreerde toeristische gidsen (met uitgebreide plaatsbeschrijvingen) aanwezig uit eind 19e en begin 20e eeuw, die we graag zouden willen digitaliseren.
Als OBD hebben we al bestanden als Overijsselse romans en verhalen en Overijssels krantenoverzicht vanaf 1790 die zouden kunnen worden ingepast in Mijn Stad Mijn Dorp. Ook houden we precies bij wat er allemaal verschijnt aan Overijsselse boeken. Zie sidebar van dit weblog. De OBD heeft specialisten in huis op het gebied van ouderenzorg en reminiscentieactiviteiten voor en met ouderen (één van de genoemde onderwerpen).

Als ik het goed begrijp wordt Mijn Stad Mijn Dorp een website waar alle (nou ja) gedigitaliseerde collecties en andere informatie over Overijsselse geschiedenis en erfgoed te vinden zijn, ofwel direct ofwel door een link. De mogelijkheid om gemakkelijk als instelling of individu aanvullingen en nieuwe content te plaatsen vormt een belangrijk onderdeel. Een goed uitgangspunt alvast en als Tukker zeg je dan Kiek’n wat wördt, maar dat zeggen Tukkers altijd.

Zie ook de bijdrage van de Digitale Archivaris over Mijn Stad Mijn Dorp.

2 opmerkingen:

Mijn stad mijn dorp zei

In het begin is er inderdaad steeds gesproken over een website Mijn Stad Mijn Dorp. Dit schept verwarring over wat Mijn Stad Mijn Dorp precies gaat worden. Er zal inderdaad een website komen die kan dienen als startpunt, maar Mijn Stad Mijn Dorp als geheel zal geen website zijn, maar een platform.

Binnen dit platform worden een aantal onderdelen onderscheiden, namelijk

1. Beschikbare databronnen en
2. Toepassingen die van die databronnen gebruik maken.

Dit wordt ook prima omschreven door Marie-José Klaver en Yola de Lusenet in hun reactie op ons visiedocument.

Belangrijk hierbij is dat deze databronnen bij een zoekvraag op een efficiënte manier doorzocht kunnen worden, waarbij de gewenste informatie gevonden, eventueel gecombineerd, en toegepast wordt. Hier ligt de grootste uitdaging. Tijdens de technologische verkenning en het opstellen van het functionele ontwerp zal met name hier de nadruk op liggen.

Transisalania zei

@Mijn stad mijn dorp: Dank voor deze toelichting. Het is me duidelijk nu. Het lijkt volgens mij een beetje (qua principe) op Erfgoed Denekamp.
Succes gewenst met deze zware klus!
We kunnen het gelukkig volgen via het weblog.