vrijdag 16 oktober 2015

Hoe verder na unieke archeologische vondsten in Dalfsen


Begin deze zomer werd bekendgemaakt dat bij een archeologische opgraving in Dalfsen onder meer een grafveld van de trechterbekercultuur uit de steentijd, ongeveer ten tijde van de Hunebedbouwers, is blootgelegd. Het is het grootste nu bekende steentijd-grafveld van West-Europa. Naast zo'n 120 trechterbekers zijn ook boerderijplattegronden gevonden, die duiden op vaste bewoning, crematiegraven en zelfs 8 merovingische koningsgraven met daarin zwaarden van goud, mantelspelden van amaldijn en barnstenen kralen. De vondsten uit verschillende tijdperken in een klein gebied zijn spectaculair te noemen. Kijk hier voor meer informatie over de opgraving.

Plan voor reizende tentoonstelling
Normaal gesproken worden archeologische vondsten bewaard in een provinciaal depot in Deventer. De opgraving in Dalfsen is echter zo bijzonder dat hier meer mee gedaan zou moeten worden, zo vindt o.a. het gemeentebestuur van Dalfsen, dat al een half miljoen in de opgraving heeft gestoken. Een verzoek tot steun van het Rijk leverde geen financiƫle middelen op. Een gemeente, groot of klein, is verantwoordelijk voor haar eigen archeologisch beleid. Ook al stelt burgemeester Nooten, dat de mensen die zo'n 5 eeuwen geleden de omgeving van Dalfsen bevolkten geen weet hadden van de huidige plaats Dalfsen. Hun geschiedenis behoort tot het Nederlands erfgoed, niet alleen tot het Dalfsens.
De gemeente heeft het volgende bedacht om aan geld te komen. Samen met de Drents (!) Museum wordt een tentoonstelling in elkaar gezet, waarvan de Dalfser vondsten het hart vormen. De tentoonstelling wordt gratis aangeboden aan musea in binnen- en buitenland. Als tegenprestatie gaan deze musea, bijvoorbeeld in samenwerking met een universiteit, wetenschappelijke publicaties verzorgen. Voorbeelden: onderzoek naar kenmerken van gevonden DNA-materiaal, of naar de herkomst van het gevonden barnsteen. Zo kan beetje bij beetje helderheid worden verschaft over de betekenis van deze unieke vondsten.

Kijk hier en hier voor meer informatie.

Geen opmerkingen: