zaterdag 25 juni 2016

Wikipedia roept op tot schrijven van bijdragen over cultureel erfgoed


Van 29 juni t/m 12 juli 2016 is er een (dubbele) themaweek over Cultureel Erfgoed. Iedereen kan meedoen door te schrijven over onderwerpen met betrekking tot cultureel erfgoed. De organisatie van de themaweken is volledig in handen van de Nederlandse vrijwilligers achter Wikipedia. De artikelen kunnen worden geschreven op basis van beschikbare informatie uit archieven, bibliotheken en musea. Men hoopt dat er in deze periode honderden nieuwe artikelen op Wikipedia bijgevoegd kunnen worden. Daarnaast kunnen er ook artikelen aangevuld en/of verbeterd worden.
De online themaweken sluiten aan op de conferentie Digitalisering Cultureel Erfgoed, waar betrekken van het grote publiek, omgaan met digitalisering binnen culturele instellingen en de netwerkbenadering centraal staan. Deze conferentie wordt door het Ministerie van OCW georganiseerd in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU.
Iedereen kan mee doen. Kijk hier hoe het werkt.

Geen opmerkingen: