woensdag 9 november 2016

Nieuwe website 'Archeologie op de kaart'


Met de nieuwe website Archeologie op de kaart is Nederland nu archeologisch vanaf de vroegste prehistorie (300.000 jaar geleden) tot en met de Tweede Wereldoorlog op de kaart gezet. Op de website, een initiatief van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), kun je per archeologische periode, van prehistorie tot Moderne Tijd, de meest interessante vondsten en vindplaatsen van Nederland bekijken met behulp van foto’s, filmpjes, tekeningen en 3D-reconstructies.

Door de makers van de site worden binnen tien archeologische perioden zogenaamde sleutel sites getoond: de meest representatieve vindplaatsen voor die betreffende periode. Het is een landelijk overzicht van de archeologie in Nederland. De periodes van Archeologie op de Kaart zijn gekoppeld aan de Canon van Nederland. De site is weliswaar ontworpen voor het onderwijs, maar is uiteraard interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en archeologie.

Geen opmerkingen: