donderdag 29 juni 2017

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet kaart Panorama Landschap op internet


De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de kaart Panorama Landschap op internet gezet. Hiermee wordt aan de hand van 78 karakterschetsen de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap uiteengezet.

De bedoeling van Panorama Landschap is om het cultuurlandschap in de volle breedte te kunnen lezen en begrijpen. Denk aan de geschiedenis van waterbeheersing, infrastructuur, agrarische ontwikkelingen en de ontstaansgeschiedenis van steden en dorpen.
Nederland telt 12 provincies en ongeveer 400 gemeenten. Om de diversiteit van het landschap te laten zien, is juist het schaalniveau tussen provincie en gemeente in interessant. Hier is gekozen voor 78 regiobeschrijvingen en een artikel over de grote wateren. Deze karakterschetsen bevatten geen waardering van het landschappelijke erfgoed, of een uitputtende inventarisatie van allerlei elementen en patronen. Het zijn kleine biografieën, gericht op de wordingsgeschiedenis van het landschap: van de prehistorie tot nu.

Panorama Landschap maakt onderdeel uit van een project waarmee het Nederlandse cultuurlandschap thematisch in kaart wordt gebracht. Deze digitale atlas is nog volop in ontwikkeling. Al het kaartmateriaal wordt gepubliceerd op het portal www.landschapinnl.nl. Hier zijn inmiddels al themakaarten te vinden over verstedelijking, groen erfgoed en militaire verdedigingswerken.

Door op een gebied te klikken verschijnt een foto met een pdf. Door op de laatste te klikken verschijnt een uitgebreide beschrijving van het landschap, inclusief ontstaan en geschiedenis.

Bekijk Panorama Landschap hier.

Geen opmerkingen: