donderdag 12 april 2018

Digitale kaart verschenen met situering eeuwenoude bossen in Overijssel

Overijssel blijkt veel meer oude bossen te hebben dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie die vandaag gepubliceerd werd. Tot voor kort werden bossen als oud beschouwd als ze op de eerste topografische kaart van 1840 zijn afgebeeld. Uit een recente inventarisatie blijkt dat in Overijssel meer dan 300 bosjes en bossen voorkomen die veel ouder zijn en waarvan de meeste al voor 1600 bestonden. 326 bossen zijn herkend als eeuwenoud bos (ondergrens 0,15 ha.), waarvan de meeste in Twente voorkomen. Ook zijn concentraties aanwezig in Zuid-Salland, het Vechtdal, op het Hoge land van Vollenhove en Paasloo-Woldberg. Het totaal oppervlak is 814 ha (gemiddeld 2,6 ha per bos), wat overeenkomt met 2,5% van al het bos in Overijssel. Assinklanden (Haaksbergen), Elbertsbosch (Delden) en Braambos (Paasloo) behoren tot de grotere bossen.

Gegevens over deze bossen met hun precieze ligging, zijn nu door de provincie toegankelijk gemaakt op de Cultuurhistorische waardenkaart. Klik in het rechtermenu op Historisch cultuurlandschap en vervolgens op Eeuwenoud bos

Lees het complete verhaal in de Nieuwsbrief Overijssels Feit van de Provincie Overijssel.


Kaart: De gemeente met het meeste eeuwenoude bos is Hof van Twente (zie omrande groene gebieden)

Geen opmerkingen: