vrijdag 2 december 2016

Meldt vernieuwende of mooie website of app aan voor Geschiedenis Online Prijs

Een keer per twee jaar wint een vernieuwende of verrassende website of apps, die geschiedenis als onderwerp hebben, de Geschiedenis Online Prijs. Iedereen kan een favoriete website of app aanmelden. Bij de vorige editie, in 2015, hebben zich meer dan 275 historische websites aangemeld.

Aanmelden kan vanaf 1 tot 24 december 2016 via www.geschiedenisonlineprijs.nl

Juryprijs en Publieksprijs
De jury van de Geschiedenis Online Prijs, deze editie voorgezeten door historicus Ad van Liempt, nomineert 20 geschiedenisapps of –sites waaruit zij een winnaar kiest.
De 3 beste websites of apps zullen uiteindelijk een prijs ontvangen.

Alle aangemelde websites en apps dingen mee naar de publieksprijs. De 3 websites of apps die de meeste stemmen weten te vergaren, ontvangen een geldbedrag. Er kan gestemd worden van 9 januari t/m 9 februari op bovengenoemde website.
Op donderdagmiddag 16 februari vindt de uitreiking van beide prijzen plaats in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

Kijk hier voor de winnaars in vorige jaren.


Historiek.net. de winnaar van de Publieksprijs in 2015

donderdag 1 december 2016

De Overijsselse Boekenplank (8)

Verschenen in de afgelopen maanden. Iets gemist of nieuwe titels? Mail mij even.

Zwerftochten door de Vechtvallei : artikelenserie in het Dagblad van het Oosten 1972-1975/ Gerrit Jan Eshuis. Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving, 2016. 319 pag. ISBN 9789080533509 € 22,50


Vrijwilligers van de historische verenigingen van Hardenberg en Ommen hebben de reeks krantenartikelen van Gerrit Jan Eshuis, verschenen in het Dagblad van het Oosten in de periode 1972-1975, gebundeld in het boek ‘Zwerftochten door de Vechtvallei’. Dat was destijds ook de titel van de serie in de krant. De artikelen zijn nu uitgebreid met actuele gegevens. Vele prachtige foto’s en kaartjes zijn toegevoegd. Al eerder werden artikelen van Eshuis uitgegeven in boekvorm over het platteland in de omgeving van Almelo, Hellendoorn en Nijverdal.

Vooruitboeren: Overijssel 1950-2000/ Ewout van der Horst, Martin van der Linde, fotografie: Albert Bartelds.. Uitgeverij WBOOKS, 2016. 204 pag. € 19,95


Van paarden naar trekkers, van melkbussen naar koeltanks. De boerderij als gemengd familiebedrijf transformeerde langzaam naar een gespecialiseerde onderneming. De oudere generatie boeren heeft het leven en werken op de boerderij revolutionair zien veranderen. Binnen het tijdsbestek van een paar decennia kreeg het platteland een compleet ander aanzien. Rondom historische boerderijen schoten nieuwe bedrijfsgebouwen als paddenstoelen uit de grond. Snijmaïs en gras verdrongen het graan en de akkertjes met aardappels of suikerbieten.

Geldermannen en vrouwen: fabriekslevens en historie van H.P. Gelderman en Zonen OLdenzaal/ Dick Schlüter. Heinink, 2016. 200 pag. € 29,95


Een halve eeuw geleden beheerste het textielbedrijf H.P. Gelderman & Zonen (HPG) het leven in Oldenzaal en wijde omgeving. Van maandag tot en met zaterdag deelden talloze gezinnen hun dagen in op basis van het geluid van de stoomfluit. En op zondag bepaalden de klokken van de katholieke kerken het leven. Op zeker moment lag aan de Enschedesestraat/Spoorstraat een bedrijfsterrein van rond de 20 hectare waar begin jaren vijftig meer dan 2.000 mannen en vrouwen uit Oldenzaal en omgeving naar `het fabriek' gingen.
Net als elders in Twente zette de teloorgang in de textiel halverwege de jaren zestig in. Na verschillende reorganisaties en een fusie in 1970 met Koninklijke Nijverdal-Ten Cate sloot de Werkmaatschappij Gelderman in 1981 de poort.
Hoe kijken mensen terug op die textielsamenleving? Hoe sociaal was de directie tegenover de vele Geldermannen en vrouwen? Welke tastbare sporen, verhalen en historie heeft HPG ons nagelaten? Dit boek - rijkelijk voorzien van nog niet eerder gepubliceerde illustraties en gegevens - geeft daar op toegankelijke zowel als wetenschappelijk verantwoorde wijze een antwoord op.

Een spoor van verwoesting; wederopbouw boerderijen in Salland/ Ewout van der Horst. Stichting Sallands Erfgoed. 128 pag. ISBN 9789081861137 € 14,95


Iedere Sallander herkent die typische boerderijen met hun rode pannendaken, maar het verhaal erachter is minder bekend. Meer dan 250 bouwboerderijen in Salland zijn tijdens de oorlog verwoest en na die tijd met steun van het rijk weer opgebouwd. Stichting Sallands Erfgoed heeft een boek uitgebracht over deze wederopbouwboerderijen, met verhalen van de laatste oorlogsgetuigen en van de huidige bewoners.

De vissen van Overijssel/ Martijn Schiphouwer. Nijmegen: Stichting Ravon, 2016. 214 pag. ISBN 9789080343085 € 19,95


Met de grote diversiteit aan watertypen biedt Overijssel interessant leefgebied voor vissen. Van 62 vissoorten zijn de kenmerken, de ecologie en een actueel overzicht van de verspreiding beschreven. Afzonderlijke hoofdstukken gaan in op de indeling van Nederlandse zoetwatervissen, de watertypen in Overijssel, de sport- en beroepsvisserij en het voor vissen relevante beleid en beheer. Alle onderwerpen worden ondersteund met foto’s, kaarten, figuren en tabellen.

Twenthe(1200-1500) en de Duitse Hanze/ Gerard Seyger. 3 delen. Enschede : Uitgeverij Twentse Media, 2016. ISBN 9789071517464 € 55,-


In 1474 heeft Oldenzaal als een van de Hanzesteden, die belang hadden bij de handel op Engeland de Vrede van Utrecht geratificeerd. De aandacht van Hanzesteden ging tot nu toe overwegend uit naar aan-het-water gelegen Hanzesteden. Een kentering begint zich evenwel af te tekenen. De Hanze vindt in de regio plaats, luidt een moderne stelling. Gerard Seyger heeft veel onderzoek gedaan op dit gebied en heeft daardoor ook veel genealogisch interessant materiaal geïnventariseerd uit de periode 1200-1500.

Gisbert Cuper: Deventer burgemeester en geleerde (1644-1716)/ Catherine Bolkestein. Deventer: Corps 9 Publishers, 2016. 80 pag. ISBN 9789079701438 € 13,95


Gisbert Cuper (1644-1716) studeerde in Leiden onder andere oudheidkunde. In 1668 werd hij hoogleraar klassieke geschiedenis en letterkunde aan het Athenaeum Illustre van Deventer. Daarnaast was hij gedurende een lange reeks van jaren lid van de Deventer magistraat en vele malen burgemeester van de stad. Als lid van de Staten-Generaal was hij een trouwe dienaar van stadhouder Willem III.

Met talloze toonaangevende geleerden in heel Europa correspondeerde Cuper over uiteenlopende vraagstukken op staatkundig, etnologisch en oudheidkundig gebied. Hij was de spil van een omvangrijk wetenschappelijk netwerk.

Markelo in de Tweede Wereldoorlog/ Stichting Heemkunde Markelo. 2016. 248 pag. € 15,-


De Stichting Heemkunde Markelo heeft geprobeerd alle facetten van de oorlogsperiode te bundelen en in een zo compleet mogelijke weergave in een boekwerk op te nemen. Kijk ook hier.

Beoogde veiling Herinckhave 1916 : Fleringer boerenland in boerenhand/ Stichting Historisch Onderzoek Fleringen. 162 pag. ISBN 9789463230285


Het is exact 100 jaar geleden dat de grote veiling van het landgoed Herinckhave te Fleringen plaatsvond. Maar liefst 35 boerenerven met bijbehorende landerijen en bospercelen die bij het landgoed horen, stonden in 1916 centraal in deze openbare verkoop. Het was een periode van grote onzekerheid voor de pachtboeren. Maar ook binnen de familie had er van alles gespeeld voorafgaande aan de verkoop. Stichting Historisch Onderzoek Fleringen maakte een reconstructie van de gebeurtenissen. In het boek is te lezen hoe het afliep met de pachtboeren en het landgoed.
Het boek is te bestellen via e-mailadres: herinckhave1916@gmail.com Als aanvulling op het boek wordt ook de veilingcatalogus, het bomenboek en de bij de veiling behorende kadastrale kaart opnieuw gedrukt en uitgegeven tegen de prijs van € 15, een complete set kost € 30,-

‘Op het uitgelezen moment’: Zestig spannende ontmoetingen/ Dolf Ruesink. 2016. 256 pag. ISBN 978-90-825879-0-6 € 15,-


Dolf Ruesink viert zijn veertigjarig dienstjubileum als journalist bij Tubantia met de uitgave van zijn eigen boek ‘Op het uitgelezen moment’. Een bijzonder boek met vele beroemdheden als figurant in verhalen ver buiten de Twentse grenzen. Verhalen die niet eerder zijn gepubliceerd. Dolf had mooie gesprekken met topsporters als Dafne Schippers en Ruud Gullit, interviewde ABBA, Rolling Stones en Eagles, ontmoette Michail Gorbatsjov en maakte reportages in Afghanistan, Rwanda en Bosnië.

Tubbergen, van doctor Schaepman tot doctor... / Martin Paus. Stichting Heemkunde Tubbergen, 2016. 248 pag. ISBN 9789082365955


Een bundel met unieke verhalen van de aan de gemeente Tubbergen gelieerde doctoren. De auteur kwam op het idee toen hij bij zoektocht naar de bekendste Tubbergse doctor, dr. Schaepman, op een reeks andere doctoren stuitte. Kijk ook hier en hier.

Van kloosterkapel naar dorpskerk/ Lamberthe de Jong. Historische Vereniging Diepenheim, 2016.


De bijzondere geschiedenis van de dorpskerk, die in 1411 werd gebouwd als onderdeel van het vrouwenklooster van de Moderne Devotie. Kijk ook hier.

Het Hilligenpad: zwerven door Twente/ samengesteld door: Lenneke Cuijpers e.a.. Utrecht: Matrijs, 2016. 144 pag. ISBN 9789053455128 € 17,50


Het Hilligenpad is een vijfdaagse wandelroute door Noordoost Twente met als motto: tijd voor jezelf én het landschap! In deze moderne pelgrimsroute wandel je van Hof Espelo in vijf dagen naar het retraitecentrum De Zwanenhof. Het pad gaat door de gemeente Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland, Tubbergen en Borne.

Sagen legenden spokerijen uit Twente en het Graafschap Bentheim/ Jan Bornebroek. De Heurne : Geunhuis producties, 2016. 128 pag. ISBN 9789079864355 € 12,50


Roof, moord en doodslag, smachtende en onbeantwoorde liefde, tomeloze wraakzucht en grenzeloze toewijding zijn o.a. de ingrediënten van oeroude en meer recente sagen, legenden en gruwelijke spookverhalen uit Twente en het Graafschap Bentheim. Kijk ook hier.

Op het Schild in Rijssen/ Wim Vlogtman. Rijssens Museum, 2016. 100 pag. ISBN 9789082466928 € 11,90


Herinneringen aan de jaren vijftig van de vorige eeuw. Kijk ook hier.

Jodenvervolging in twaalf portretten/ Dammis Baan e.a.. Stichting Judaica Zwolle, 2016. 96 pag. ISBN 9789080095205 € 12,50


Wie inzicht wil krijgen in wat het betekende om Jood te zijn onder de terreur van de nazi's, kan het beste proberen de gevolgen ervan op individueel niveau te begrijpen. Daarom worden in dit boek de persoonlijke levensverhalen geschetst van Joodse Zwollenaren die leefden tijdens de Tweede Wereldoorlog en die de Holocaust aan den lijve ondervonden. Kijk ook hier.

Vrijheid het verdedigen waard: De Krim 1940-1945/ door Henny van Faassen; bew. door Jan Altena. 2016. € 22,95


In 18 hoofdstukken wordt verteld over de gebeurtenissen en situaties tijdens de bezettingstijd in De Krim. Kijk ook hier.

En verder nog verschenen:
* Pioniers in Optiek – 125 jaar optiek aan de Vispoortenplas (Zwolle)
* over Historie Martinuskerk Losser
* een fotoboek van Peter Leeuwen over Almelo in de jaren tachtig
* Historisch Welsum, deel 5
* Nog iene dan .. het Vroomshoops caféboek
*

maandag 28 november 2016

'Bekiek Twente', fotocollectie van Jan van der Kolk


Op de website van Jan van der Kolk staan meerdere collecties foto's. Bijvoorbeeld historische foto's uit de regio Wierden-Den Ham.
Een andere collectie is Bekiek Twente, een serie actuele foto's van plekken in Twente. Vrijwel dagelijks verschijnt hier een nieuwe foto. Door Jan van der Kolk te volgen op Twitter of Instagram zie je regelmatig zijn foto's voorbij komen.

woensdag 23 november 2016

Website Mijn Stad Mijn Dorp vernieuwd


De website Mijn Stad Mijn Dorp van het Historisch Centrum Overijssel is vernieuwd. De lay-out en indeling zijn mede op basis van de wensen van de huidige gebruikers veranderd, waardoor de website gebruiksvriendelijker en overzichtelijker is.

Een grote toevoeging is dat iedereen met een account verhalen, nieuwsberichten, fotoalbums, themapagina’s en biografieën kan toevoegen. Het koppelen aan een groep, zoals voorheen het geval was, is niet meer verplicht maar kan nog wel. Zo kunnen ook individuen zich aanmelden en hun bijzondere verhalen delen met anderen.
Op de website kun je bladeren in collecties, foto's, verhalen, video's etc. maar je kunt ook gericht op trefwoord zoeken.

zondag 20 november 2016

Nieuwe website met historische kaarten: Navigeren door 16e-eeuws Nederland


Onlangs lanceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een digitale kaart die een gedetailleerd beeld laat zien van Nederland aan de vooravond van de Gouden Eeuw. De kaart van Nederland anno 1575 toont meer dan honderd steden en talloze wegen, gebouwen en waterlopen. Nieuwe technieken maken het mogelijk om oude kaarten van steden te combineren met het historische wegenpatroon. Op die manier ontstond een nieuwe digitale overzichtskaart van Nederland in de aanloop naar de Gouden Eeuw. Nu kan iedereen virtueel door laatmiddeleeuwse straten navigeren en aanwijzen waar de galg en de plaatselijke herberg stonden. Door op de steden in te zoomen verschijnen de voor de zestiende eeuw zeer gedetailleerde kaarten van Jacobus van Deventer.
De kaart is voor iedereen te raadplegen en is hier te vinden.

Zie voor meer interessante en bijzondere kaarten naar de website Landschap in Nederland.


vrijdag 18 november 2016

Tentoonstelling 'Oude en nieuwe wijsheid: van Nico Kluwer tot Ankh-Hermes' in Deventer

Onlangs de expositie Oude en nieuwe wijsheid - van Nico Kluwer tot Ankh-Hermes in de Athenaeumbibliotheek geopend door Paul Kluwer.
In 2016 heeft Paul Kluwer het gehele fonds van zijn vader Nico Kluwer tot Ankh-Hermes aan de Athenaeumbibliotheek Deventer geschonken. En nog brengt de familie regelmatig een doosje met boeken naar de bibliotheek.
Deze bijzondere boeken over spritualiteit, esoterie, gezondheid en paranormale wetenschappen zijn in deze expositie te bezichtigen. In de tentoonstelling die de titel ‘Oude en nieuwe wijsheid’ heeft gekregen, komen vele hoogtepunten en bijzondere uitgaven aan bod vanaf 1923 tot heden.


Afbeelding: Het succes van dit boek leidde tot de oprichting van uitgeverij Ankh-Hermes

Dinand Webbink, cultuurhistorisch medewerker van de Bibliotheek Deventer, publiceerde in het Magazine MijnStadMijnDorp een artikel over de uitgeverij Ankh-Hermes.
De tentoonstelling is van 14 november tot 20 januari 2017 te bekijken. Lees er hier meer over.
Voor uitgebreide informatie over de tentoonstelling is er bovendien een app ontwikkeld. Deze is hier gratis te downloaden.

donderdag 17 november 2016

Boeren in Overijssel: website, boek en tentoonstelling


Website
Historici Ewout van der Horst en Martin van der Linde van de IJsselacademie spraken zestig boeren en boerinnen en andere vertegenwoordigers uit de agrarische sector in Overijssel over de veranderingen die zij hebben meegemaakt. Hoe de trekker het paard, en de robot de melkmachine, die daarvoor het handmelken verving. Hoe gemengde familiebedrijven transformeerden tot gespecialiseerde ondernemingen. Albert Bartelds ging mee de boer op om de betrokkenen te fotograferen en te filmen. Met weemoed en trots vertellen de mensen over zaken als grond, opleiding, fokkerij, coöperaties en veemarkten. Over hoe ze met hard werken beetje bij beetje konden vooruitboeren. De interviews, foto's, verhalen en filmfragmenten zijn te vinden op het platform MijnStadMijnDorp van het Historisch Centrum Overijssel via www.vooruitboeren.nl De fragmenten zijn grotendeels in streektaal gesproken.

Boek
Naast de website is er nu ook het boek Vooruitboeren: Overijssel 1950-2000.

Expositie
Museum TwentseWelle stelde aan de hand van de interviews de belevenisexpositie Een stille revolutie samen. De bezoeker kan onder meer in een boerenkeuken verschillende boeren hun verhaal horen doen. De expositie reist een jaar lang door de provincie. In november is hij te bekijken in het openluchtmuseum Ootmarsum.