maandag 1 september 2014

Regionale uitgaven 2014-12

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.

Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat Wise – Titels – Besteladministratie – Kies voor IAI’s – Week 2014-35

IAI’s 2014-12

Ontwaakt verleden: de opkomst en ondergang van de Oosterenk / Anne Bouwman. - Barneveld : Boekenbent, 2014. - 154 p. – ISBN 9789462035454. - € 20,-


‘Ontwaakt verleden’ is een kroniek over de verdwenen boeren- en tuindersgemeenschap die zich tot het jaar 1963 bevond op de ‘Oosterenk’ in Zwolle.Zoals zoveel agrarische gemeenschappen, viel ook de eeuwenoude Oosterenk volledig ten prooi aan de na-oorlogse stadsuitbreidingen.In dit boek komen historische fenomenen aan bod zoals onder andere Het ‘Paardenkerkhof, De ‘Batterij’, het ‘Galgenveld’ en het ‘Koerhuis’ bij de Kuijerhuislaan. Zelfs de begrenzingen van de Oosterenk - De Nieuwe Vecht, de Wipstrikkerallee, De Kuijerhuislaan en De Westerveldse Aa - blijken ieder voor zich een oud verhaal met zich mee te dragen. Maar hier klinkt vooral een ‘eresaluut’ aan al die geslachten die generaties lang deze bloeiende gemeenschap hebben bevolkt.

OverZien: Gijs Dragt / samenst. Gijs Dragt; teksten van Herman Aarts, Sonja de Vries, Gijs Dragt. - D33 publicaties, 2014. - 80 p. – ISBN 9789490470142. - € 19,95


Overzicht van het werk van de Zwolse beeldend kunstenaar, graficus en vormgever/ontwerper. Ter ere van zijn 30-jarig kunstenaarschap werd in 2014 in het Historisch Centrum Overijssel een overzichtstentoonstelling van zijn werk ingericht.

Opgravingen in vroege Overijsselse NH kerken / H.J. Klomp; red. Hemmy Clevis. - Zwolle : SPA Uitgevers, 2013. - 86 p. – ISBN 9789089321145. - € 9,95


Het depot voor archeologische bodemvondsten in Overijssel bevat veel materiaal uit de tijd dat er nog geen wettelijke verplichting tot uitwerking en publicatie was. Dit boekje is het eerste uit een serie die de vondsten alsnog beschrijft. Het gaat over opgravingen die hebben plaatsgevonden in de periode 1954-1981 in kerken in Dalfsen, Ommen, Raalte, Hasselt, Vollenhove en Steenwijk. Het boekje is gemaakt voor een groter publiek, het onderwerp is in een breder kader gezet en het is in vergelijking tot soortgelijke uitgaven goed leesbaar.

Een vroegmiddeleeuwse nederzetting aan de grens te Hezingen, gemeente Tubbergen / E. C. Pronk, M. L. Schabbink. - Zwolle : Spa uitgevers, 2014. - 56 p. – ISBN 9789089321169. - € 9,95


2e deel uit Publicaties Archeologisch Depot Overijssel. Zie beschrijving Opgravingen in vroege Overijsselse NH kerken hierboven.

Officiële jaarboek PEC Zwolle 2013-2014 / teksten en eindred.: Koen te Riele en Jelle van Amerongen; fotografie: Martijn Kleingeerts, Henny Dijkman, Peter Boitelle. – 2014. - 152 p. - € 19,95


Fotoboek over een historisch seizoen, waarin PEC Zwolle niet alleen de KNVB beker won, maar ook in de competitie tot de smaakmakers behoorde. Bevat twee DVD’s met een seizoenoverzicht en een KNVB bekerspecial. Ook wordt er aandacht besteed aan het vrouwenvoetbalseizoen.

Kamper almanak 2014 / red: Herman Harder, Mathilde Wessels-Bierling, Geraart Westerink. - Kampen : SNS Historisch Centrum, 2014. - 448 p.


Al jaren maakt de SNS Bank het mogelijk dat het Frans Walkate Archief jaarlijks een Kamper Almanak uit kan geven, die geïnteresseerden gratis af kunnen halen. Het jaarboek, met een oplage van 4000 stuks, bevat een gevarieerd aanbod aan artikelen over cultuur, geschiedenis en natuur van Kampen en de regio, maar ook een jaarlijkse kroniek van de belangrijkste gebeurtenissen in Kampen, alsmede een fotokroniek.

Broedende meerkoet: rondelenbundel / Bouwers, Lenze L. - Utrecht : De Contrabas, 2014. - 61 p. – ISBN 9789079432141. - € 17,90


Een nieuwe bundel van de Dalfser dichter. Flaptekst: ‘Bouwers eerste rondelenbundel werd in 1985 uitgegeven en heette: Rondelen. Bijna 30 jaar verder verschijnt weer een bundel waarin deze vorm centraal staat. Door de jaren heen blijft Bouwers bij een paar thema's: de natuur, het leven, het lijden , de kust en de Vechtstreek.’

Liefde als ruwe diamant: een Nederlands Indische familiekroniek / Henk Harcksen. - Rotterdam : Calbona Uitgeverij, 2014. - 140 p. – ISBN 9789491872129. - € 19,75


Henk Harcksen schrijft een familiekroniek waarin zijn beleving als kind overgaat in een diep en soms pijnlijk besef over relaties, liefde en leed binnen zijn familie. In dit verhaal wordt de sfeer van Nederlands-Indië en van het vooroorlogse Rotterdam opgeroepen, gevolgd door verhalen over zijn tante Juul uit Dedemsvaart, een meisje dat als ongewenst kind (van een Japanse vader) werd verstoten.

zondag 31 augustus 2014

E-books over Richterambten in Twente


De Oudheidkamer Twente heeft een vijfde deel toegevoegd aan de serie e-boek-uitgaven over boerderij-onderzoek in voormalige Richterambten in Twente. Het betreft dit keer het Richterambt Enschede. Eerder waren al publicaties verschenen over de richterambten Delden, Ootmarsum, Borne en Oldenzaal.

Onderzoek
In het onderzoek is gebruik gemaakt van o.a. gegevens uit het Schattingsregister van 1475, het Verpondingsregister van 1601 en 1602, het minuutplan van het kadaster 1832, het Hofrecht van Twente van 1546 en de Domeinkaarten van 1778.

Doel van de uitgaven
De Oudheidkamer Twente geeft de e-boeken uit om de onderzoeker archieven en publicaties aan te reiken waarin verder onderzoek kan plaatsvinden over boerderijen, waarvan het bestaan vaak teruggaat tot in de (vroege) middeleeuwen. Deze hebben mede aan de wieg gestaan van de vorming van het landschap en de samenleving op het platteland. Hoewel er veel sporen worden aangereikt zijn deze uitgaven bij lange na niet uitputtend. Er is nog zeer veel te onderzoeken en de gegevens kunnen in deze uitgaven worden ingevoegd zodat er een steeds beter instrument voor onderzoek ontstaat. Aldus de OKT.

E-boeken over het Richterambt Kedeingen en de Heerlijkheid Almelo zijn in voorbereiding. Bij voldoende belangstelling worden de e-boeken ook in papieren vorm uitgegeven.

zaterdag 30 augustus 2014

Nu ook een provinciale Canon van Overijssel


Van de slag bij Ane, Geert Grote, de havezaten tot en met de textielindustrie en RTV Oost: allerlei bekende namen komen aan bod in vijftig 'vensters' over de geschiedenis van Overijssel. Vorige week presenteerde de stichting IJsselacademie als sluitstuk van een jarenlang project de Canon van Overijssel.
Eerder al werden door de IJsselacademie in samenwerking met honderden vrijwilligers van historische verenigingen 35 canons oftewel overzichten van de lokale geschiedenis gemaakt. Maar liefst 1.370 verhalen uit alle hoeken van Overijssel zijn op de Overijsselse website geplaatst. In principe hebben alle provincies een dergelijke website, maar Overijssel heeft verreweg de meeste canons geplaatst.

De canon van Overijssel is ook in boekvorm verschenen. Om aan het onderliggende werk van de lokale werkgroepen recht te doen, is er bij elk van de provinciale vensters ook een bijpassend verhaal uit een lokale canon opgenomen. Samen geven de honderd verhalen een breed beeld van duizenden jaren bewoning van Overijssel.

vrijdag 29 augustus 2014

Website over Emmanuelshuizen in Zwolle


Gisteren presenteerden het Historisch Centrum Overijssel (HCO) en Stichting Emmanuelshuizen de nieuwe website emmanuelshuizen.nl


Informatie over de geschiedenis van de stichting, museumvoorwerpen, boeken en archiefstukken is vanaf nu toegankelijk via deze website. Een deel van de collectie bestaat uit de inventaris van een hofje, zoals delen van de 17e eeuwse inrichting van de collatorenkamer (bestuurskamer), portretten uit de familie Van Twenhuysen en andere historische voorwerpen. Heel bijzonder is de grote collectie middeleeuwse handschriften en oude drukken. Het Historisch Centrum Overijssel beheert sinds 1972 de boeken en archieven (de documentaire collectie) van Emmanuelshuizen.

Anna van Haerst
De geschiedenis van Stichting Emmanuelshuizen begint bij Anna van Haerst. Zij trouwde in 1585 met Emmanuel van Twenhuysen, afkomstig uit een aanzienlijke Zwolse familie. Ze kregen een zoon, Zacharias. Na de dood van Emmanuel en Zacharias bleef Anna alleen achter.
Zij besloot een tehuis op te richten voor de opvang van oude vrouwen, dat ter nagedachtenis aan haar man de naam Emmanuelshuizen kreeg. In 1638 kocht ze drie panden in de Praubstraat en de Goudsteeg.

Het tehuis bestond tot 1964, waarna de gebouwen aan de stad werden verkocht. De Stichting Emmanuelshuizen biedt financiële ondersteuning aan activiteiten op pastoraal, cultureel en maatschappelijk terrein binnen deze parochie en het Rectoraat.

dinsdag 26 augustus 2014

Musical en film over 100 jaar Almelo


Musical Van Katoen en Nu
Honderd jaar Almelo, vervat in een musical. een project waar al maandenlang door vele vrijwilligers en aantal 'beroeps'-acteurs en anderen enthousiast aan gewerkt wordt. De musical Van Katoen en Nu wordt opgevoerd van 10 t/m 20 september.
De setting: Oma Kat (zij is de personificatie de stad Almelo) gaat op haar honderdste verjaardag terug in haar persoonlijke herinneringen en de herinneringen van de stad Almelo. Hoogtepunten en dieptepunten komen voorbij, rijk en arm Almelo komen voorbij, de bloei en neergang van de textielindustrie en vele andere gebeurtenissen.
Bijwonen van de musical kost 25 euro. Inbegrepen is een drie-gangen diner, dat tevens 'een voorspel' is op de stadsmusical. Locatie is het Indië-terrein.
Voor meer informatie kijk hier of op de speciale website.

Film Almelo, Mijn Stad
Parallel aam de stadsmusical Van Katoen en Nu wordt een film vertoond, onder de titel Almelo, Mijn Stad, die werd gemaakt door Peter Schoof. Hem werd gevraagd een film te maken met getuigenissen en historische beelden van, voor, door en over Almeloërs, die een mooi beeld geeft van de ontwikkeling van Almelo. We zien interviews met bekende Almeloërs, die op de hoogte zijn van Almelo's verleden. Naast deze interviews wisselen oude filmfragmenten en oude foto's elkaar af. Ook zingt Peter Schoof zelf het lied 'Almelo, Almelo'.

‘Almelo, Mijn Stad’ wordt dagelijks van 10.00 tot 20.00 uur doorlopend vertoond in de Amadeuszaal van het Theaterhotel en is gratis toegankelijk. (Schouwburgplein 1). Stadsmusical Van Katoen & Nu is van 10 tot 20 september te zien op het Indiëterrein (Sluiskade Noordzijde 14). Kaartjes zijn te verkrijgen in het Theaterhotel, op zaterdagmiddag in het Levend Museum (Centrumplein 14) en via www.vankatoenennu.nl

zaterdag 23 augustus 2014

Overijssel 1880-1940 (6): Geïllustreerde Gids Noordwesthoek van Overijssel (1912)

Gedurende enkele decennia, grofweg tussen 1880 en 1940 waren geïllustreerde ‘VVV-gidsen’ populair. Ze verschenen tegelijk met het opkomend toerisme en bevatten – en dat maakt ze interessant – vaak uitgebreide plaatsbeschrijvingen. Ze werden uitgegeven door plaatselijke verenigingen voor vreemdelingenverkeer, door de ANWB of door uitgevers die zich speciaal toelegden op het uitgeven van deze gidsen. In de Overijssel Collectie van de Rijnbrink Groep bevinden zich tientallen van deze gidsen, waarvan er een aantal te zeldzaam en/of kwetsbaar zijn om uit te lenen.

We hebben ze gescand en op het weblog Overijssel – Plaatsbeschrijvingen 1880-1940 gezet. In deze rubriek telkens aandacht voor één van deze gidsen.


De Geïllustreerde Gids Noordwesthoek van Overijssel, met de op de titelpagina vermelde titel Een bezoek aan den Noordwesthoek van Overijssel. Gids voor de plaatsen Zwolle met het nabijgelegen Hattem, Kampen, het eiland Urk, Hasselt, Zwartsluis, Genemuiden, Vollenhove en Blokzijl, naar betrouwbare bronnen bewerkt door L. was een van de deeltjes uit de serie Morks Nederlandsche reisgiden, die door uitgeverij Morks tussen 1910 en 1915 werden uitgegeven. De auteur, die zich L. noemt, zou Adriaan Loosjes (Blokzijl 1883-1949) kunnen zijn (zeker is dit niet), die vele publicaties op zijn naam heeft staan en ook redacteur was van het geïllustreerde weekblad Buiten, waarin hij als Mr. A. Loosjes artikelen schreef over onder meer buitenplaatsen en landgoederen.
In de gids, die uitkwam in 1912, wordt regelmatig geschreven over een binnenkort aan te leggen stoomtramlijn van Zwolle, over Hasselt, Zwartsluis en Vollenhove naar Blokzijl. Deze lijn werd inderdaad in 1914 geopend. Bekijk de gids hier.

donderdag 21 augustus 2014

Muziek uit het oosten (76): Ilse Warringa - Goa nie weg bie mie

Een speciale rubriek – voor de liefhebbers van muziek. Van alles wat – in ’t Engels of in ’t plat. Goud en oud, nieuw of fout.


Actrice/cabaretière/zangeres Ilse Warringa - ze kan ook heel goed die andere Ilse imiteren - werd geboren in Dalfsen. Hier zingt ze een dialect-versie (tekst: André Manuel) van Ne me quitte pas.