vrijdag 21 oktober 2016

Nieuwe nummers 'Van over de Iessel' online


De website Van over de Iessel is een tijdlang offline geweest. De laatste twee nummers van het dialect-tjdschrift werden via email naar de abonnees gezonden, maar verschenen niet op de website. Het julinummer en het oktobernummer staan nu ook op de website. Je kunt ook een abonnement nemen. Het is gratis.

Geen opmerkingen: