zaterdag 6 december 2008

Stad in de steigers: Stadsvernieuwing in KampenHoewel het 25-jarig bestaan van van de Stichting Stadsherstel Kampen de aanleiding was voor deze publicatie, wordt de gehele periode van de Kamper stadsvernieuwing, die ongeveer veertig jaar beslaat, behandeld. ‘Dit om aan het lot van veel jubileumboeken te ontkomen, die na een sfeervolle presentatie, waarbij alle betrokkenen een kort moment van roem en eer beleven, degraderen tot een stofvergarende kastvulling’, aldus de auteur Geraart Westerink die, naast dit door de IJsselacademie uitgegeven boek, meerdere publicaties op zijn naam heeft staan.
‘Stad in de steigers’ gaat over de stadvernieuwing binnen de oude middeleeuwse kern van Kampen, die in de jaren zestig en zeventig ontvolkt en verwaarloosd was. Het boek beoogt ‘geen jubelverhaal, maar een kritische beschrijving’ te zijn van een proces dat vanaf eind jaren zestig het aanzicht van de binnenstad van Kampen ingrijpend heeft veranderd. Door de vele details, maar ook de brede context is het ook een recente stadsgeschiedenis van Kampen geworden.
De unieke foto’s, veelal afkomstig uit het Frans Walkate Archief, doen de lezer de afgelopen veertig jaar herbeleven.
De auteur maakte gebruik van archieven, rapporten en nota’s, krantenartikelen, notulen en jaarverslagen, niet van mondelinge bronnen (want te subjectief). Desondanks is het geen saai verhaal geworden – integendeel -, interessant voor degenen die uit hoofde van hun beroep met de materie te maken hebben, maar zeker ook voor de inwoners van Kampen .

Geen opmerkingen: