maandag 22 december 2008

Enschede, de mensen, de stad


De eerste foto in het boek: Henk Elsink op de plek waar hij samen met zijn moeder schuilde tijdens het bombardement op Enschede op 22 februari 1944.

Vijf jaar geleden werd de aandacht van Willy Berends getrokken door een zwerver die dagelijks op dezelfde plek met een bierfles in zijn hand zat’. Hij werd nieuwsgierig naar het levensverhaal van deze en andere daklozen en speelde met de gedachte de verhalen van deze mensen op te schrijven en te publiceren. Na een ontmoeting met fotograaf Stefan Schipper werden de ideeën geconcretiseerd. 'Enschede, de mensen, de stad' is een groot project geworden waaraan, naast Willy Berends en Stefan Schipper, 23 auteurs/interviewers en vele anderen hun medewerking verleenden.
Slechts één dakloze heeft uiteindelijk een plaats gekregen in het boek, bepaalde beroepsgroepen (ondernemers, artistieke beroepen) zijn oververtegenwoordigd. Maar dat is slechts een constatering, geen kritiek. Het bijzondere van dit boek is de formule die werd gehanteerd, waarbij samensteller Willy Berends wel als motor fungeerde, maar het eindresultaat maar ten dele in eigen hand had. Vijftig bekende en minder bekende Enschedeërs werden gefotografeerd op een door hen zelf uitgekozen plek. Zij vertellen iets over de plek en/of over herinneringen die zij aan Enschede hebben. De vijftig geïnterviewden geven een symbolische kaart door aan iemand, die zij om persoonlijke redenen hebben uitgekozen. Dit wordt na elke eerst-geïnterviewde vier keer herhaald, zodat er tenslotte vijftig verhaallijnen en 250 portretten van (oud) Enschedeërs in het boek terechtkomen.
‘Enschede, de mensen, de stad’ is uitgegeven in groot formaat. Je komt bijzondere herinneringen en verrassende uitspraken tegen van bekende Enschedeërs maar ook de verhalen van de overige geportretteerden zijn het zeker waard om gelezen te worden. Een bijzonder (mooi) boek qua concept, vorm en inhoud.

Geen opmerkingen: