dinsdag 16 december 2008

Oude telefoongidsen en adresboeken: wie zet ze op het web?Kijk hier voor een update.

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld of er nog ergens oude telefoongidsen of adresboeken bewaard worden. Ook heb ik tijdens mijn dagelijks werk als bibliothecaris inlichtingenwerk wel eens dankbaar gebruik kunnen maken van de telefoongidsen die wij vanaf begin jaren tachtig bewaard hebben.
Adresboeken en telefoongidsen vormen voor veel geïnteresseerden in lokale geschiedenis een mooie historische bron. Zoals ze ooit bedoeld waren als handig naslagwerk voor dagelijks gebruik, zo kunnen ze deze functie opnieuw krijgen voor genoemde doelgroep wanneer ze worden gedigitaliseerd. Vooral handig voor mensen die niet meer in de streek wonen waar de familie oorspronkelijk vandaan komt maar eigenlijk voor iedereen.
Wat is er tot nu toe gedigitaliseerd? Op Geneaknowhoew.nt staat de Telefoongids van Nederland 1950 en de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915.
Het Regionaal Archief Alkmaar heeft 31 adresboeken uit de periode 1876-1969 gedigitaliseerd en inmiddels ook van andere gemeenten uit het noorden van Noord-Holland. Het Gemeentearchief Rotterdam heeft 85 banden uit de periode 1808-1939 op het web gezet, de Historische Vereniging Zutphen 8 adresboeken uit de periode 1863-1930 en op de website van Lukas de Jong staat de adreslijst van Middelburg van 1940. Ook de adresboeken van Haarlem van 1862 en 1878 staan op internet, evenals diverse adresboeken van Baarn en Soest.
Jammer dat het tot nu toe hierbij gebleven is. Het is natuurlijk een tijdrovende klus waarvoor én vrijwilligers nodig zijn én geld beschikbaar moet zijn.

Zoek in de Catalogus van Overijsselse bibliotheken (in de sidebar van dit blog) op ‘adresboek’ in combinatie met een plaatsnaam om te kijken wat in Overijsselse bibliotheken en archieven aanwezig is. De meeste adresboeken zijn alleen ter inzage, enkele (recentere) zijn uitleenbaar.

Aanvulling: Telefoongidsen Dinxperlo 1927, Amsterdam 1927, Rotterdam 1927, Den Haag 1927
Adresboeken: Adresboek Roosendaal 1914, Provincie Friesland 19285 opmerkingen:

bert van gelder zei

Beste Tonny,

Ook ik ben voor mijn historisch onderzoek vaak op zoek naar oude adressen en telefoonnummers.
En sinds gemeenten en verenigingen papier verzamelen, bestaan er geen plaatselijke lorrenboeren meer bij wie je op zoek kan gaan naar oude telefoongidsen.

Het Museum voor Communicatie
Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag
T 070 - 330 75 00,E info@muscom.nl
heeft de meest-volledige set oude telefoongidsen van Nederland, maar - jammer genoeg - helemaal niks gedigitaliseerd.
De waarde van hun bezit zien ze ook helemaal niet in !

De Gemeente Den Haag heeft al hun adresboeken op microfiche beschikbaar. Dat is ook een kwestie van tijd voordat die op internet zullen staan.

Het NIOD in Amsterdam heeft het telefoonboek van Nederland uit 1939, toen dat nog in twee (of drie) delen samen te vatten was.

Maar ons aller hoop moet op het bovengenoemde Museum voor Communicatie gericht worden !

Eric van der Ent zei

Op www.groenegraf.nl is ook al het adresboek Baarn uit 1917 gedeeltelijk te vinden en er staan nog veel meer oude adresboeken uit Baarn en Soest op stapel.
En ja, vrijwilligers kunnen we zeker nog gebruiken!
Groet
Eric van der Ent
Webmaster www.groenegraf.nl

saskia spiekman zei

Tot mijn verbazing lees ik net dat de heer Bert van Gelder in dec. 2010 schrijft dat Het Museum voor Communicatie (waar zich inderdaad de meest volledige collectie telefoongidsen van Nederland bevindt): 'De waarde van hun bezit zien ze ook helemaal niet in !'.
Dit is absoluut niet waar, het museum is juist heel trots op de collectie. Dat de gidsen nog niet gedigitaliseerd zijn is zuiver een financiele kwestie. De gidsen zijn zeer omvangrijk, het papier is slecht en in kolommen bedrukt. Een kostbare zaak en het museum is een zelfstandig museum dat geen subsidie ontvangt. Het komend jaar wordt echter een reeks gidsen (1900-1950) dankzij een subsidie van Metamorfoze (het nationale programma voor conservering van het papieren erfgoed) gedigitaliseerd en daar zijn we heel trots op.

De eer van het digitaliseren van de gids van 1950 komt overigens geheel toe aan de heer Jan van Griethuijsen... en niet (zoals ik hier lees) aan de heer de Wit en vele vrijwilligers die de gids van 1915 gedigitaliseerd hebben. De heer de Wit is wel zo vriendelijk geweest de gids van 1950 op de site van de Naamlijst van 1915 te plaatsen.

Met vriendelijke groet,
Saskia Spiekman
bibliothecaris Museum voor Communicatie, Den Haag

zijn er vaak zeer interessante artikelen in dit blog, dus ik wens een lange continuïteit in dit niveau zei

il y a souvent des articles très intéressants dans ce blog, alors je souhaite une longue continuité dans ce niveau

Unknown zei

wat is nou de waarde van een orginelen telefoondienst boek uit januari 1915 in verpaking