dinsdag 1 maart 2011

Regionale uitgaven 2011-4

Rubriek met aanschafinformaties voor collectioneurs/collectievormers in de bibliotheken van Overijssel, maar uiteraard ook voor iedere belangstellende.
Ga voor bestellingen (bibliotheken) naar Bicat – Titels en exemplaren – Bestelbeheer – NBD – Aanbod en bestellen – IAI’s – Week 2011-09

IAI's 2011-4

Liefst vijf boeken over buurtschappen en stadswijken dit keer. Het boek Rond-OM over de buurtschap Oude Molen bij Deventer is een juweeltje. Oudheid van Twente is een standaardwerk over de geschiedenis van Twente.


Oudheid van Twenthe: verkennende studies : sporen van continuïteit (ca 12vC - ca 1200) / Gerard Seyger. - [S.l.] : TwentseWelle, 2010. - 592 p. - € 35,-In dit werk worden door Gerard Seyger witte plekken in de geschiedenis van Twente ingevuld. De Romeinse periode wordt uitgebreid beschreven, vervolgens de periode der Frankische en Angelsaksische kerstening. Van de tiende tot midden zeventiende eeuw was Twente, veel meer dan tot nu toe werd aangenomen op het (latere) Duitsland gericht. De Saksische inlijving stond aan het begin van deze periode, daarna ontstonden de uitgebreide bezittingen van Duitse kloosters in Twente, waarbij de beheerders van die goederen in Twente later de Twentse adel zouden vormen. De vroegste handelsverbindingen worden inzichtelijk gemaakt. Alle belangrijke buurtschappen en steden in vroeg- en laatmiddeleeuws Twente worden besproken. De auteur heeft veel plaats ingeruimd voor zogenaamde bewijsplaatsen met bronvermelding, vermelding van gebruikte handschriften en een uitgebreide literatuuropgave.

Ups & downs II : sportproza : de achtergronden, historie en nostalgie van de sport / Peter Visser. - UniBook, 2010. 149 p. - € 14,-Peter Visser schrijft (korte) verhalen, columns en sportgedichten op zijn weblog. Een aantal ervan zijn nu gebundeld. De ‘schrijfsels’, zoals hij ze noemt gaan vooral over wielrennen en voetbal, maar ook allerlei andere sporten en sporters komen voorbij.

Honderd zaterdagen : spiegels op de samenleving in proza, poëzie en tekenkunst / Frans Hendriksen. - Smit van 1876, cop. 2010. - 215 p. – ISBN 9789062896424. - € 12,50Frans Hendriksen schreef zo’n 1500 columns voor de Twentsche Courant Tubantia. Voor een deel speelt zijn woonplaats Tubbergen hierin een rol, maar vaak gaat het ook over niet-plaatsgebonden alledaagse en actuele zaken. De auteur, die ook enkele romans schreef, heeft in deze uitgave zijn beste honderd columns gebundeld.

RondOM : een tocht door de tijd in Oude Molen / [red.: Mees Struijs ... et al.]. - Buurtvereniging Oude Molen, 2011. - 159 p. – ISBN 9789081667111. - € 15,-Zeer fraai vormgegeven boek, waarin een levendig en uitgebreid beeld geschetst wordt van de historie van buurtschap Oude Molen bij Deventer: de diverse landgoederen, de drijfjachten, de middenstand aan de Holterweg en de ontwikkeling van de landbouw, het wel en wee op het voormalige Heideschooltje, het openbaar bestuur en de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog etc. Zelfs de foto’s van de huidige bewoners zijn in het boek opgenomen. Een wandelroute (13,7 km) is toegevoegd. Deze route voert langs allerlei plekken die in het boek worden besproken.

Geologie en geomorfologie van de Sallandse Heuvelrug / Clarinus Nauta. - Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, 2010. - 64 p. - € 6,75Geologische en geomorfologische (= de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die daarbij een rol spelen of hebben gespeeld bestudeert) beschrijving van de Sallandse Heuvelrug, aangevuld met fietstochten en wandelingen in dit gebied.

Den Hof in den Duursenhoek / H.Th. Hofstede-Schotman ; met medew. van B. Voskamp-Rorije en M. Stegeman-Bosgoed. – In eigen beheer, 2010. – 96 p. - € 25,75De geschiedenis van alle boerderijen en bewoners, voor zover te achterhalen in archieven en door gesprekken met oudere bewoners, van de tussen Olst en Wijhe gelegen buurtschap Duur. De auteur schreef eerder een boek over het nabijgelegen Middel.

We gaan vanmiddag ... naar het Openluchtbad / [bijdragen van Ingrid Stijkel ... et al.]. - Zwolle : Stichting Promotie Archeologie, [2010]. - 143 p. – ISBN 9789089321008. - € 14,95Het bijzondere verhaal van het uit de dertiger jaren stammende Zwolse Openluchtbad. De verhalen zijn zeer divers. Het gaat niet alleen over de architectonische en monumentale waarde van het bad maar bevat ook persoonlijke verhalen van mensen die op de één of andere manier bij het bad betrokken zijn (geweest). Een op handen zijnde restauratie van het Openluchtbad was aanleiding om dit boek samen te stellen.

Gewortelde verhalen : verhalen uit Oost Boswinkel / red. Marg Louwes ... [et al] ; met foto's van Jack Mildert. - Enschede : De Boomfluisteraar, 2010. - 64 p. – ISBN 9789081060851. - € 6,50Het verhaal van de Enschedese wederopbouwwijk Oost-Boswinkel, vlak voor de grote herstructurering. Verhalen en foto’s van buurtbewoners uit de afgelopen tientallen jaren. De samenhang in de wijk is langzamerhand verdwenen door het vertrek of overlijden van bewoners van het eerste uur, toch zullen sommige verhalenvertellers, tot het moment dat de sloophamer zijn werk zal doen, van hun buurt blijven genieten.

Winkels van weleer: Vriezenveen / [tekstred.: Hans J. Kobes]. - Dl. 2. - Vriezenveen : Stichting Peddemorsboerderij, 2011. - 96 p. - € 12,50Tweede deel uit een deels nog te verschijnen serie van vier fotoboeken over voormalige Vriezenveense winkelpanden. De teksten geven informatie over de geschiedenis van de panden en hun bewoners.

De Ketelkolk in Frankhuis : van 1800 tot heden / Gerrit van Vilsteren. - IJzerlo : Fagus, cop. 2010. - 152 p. – ISBN 9789078202653. - € 18,95Het kleine buiten De Ketelkolk aan de Gasthuisdijk bij Zwolle is onderwerp van dit boek. De auteur werd er geboren (er woonden toen vier gezinnen in het huis) en groeide er op. De geschiedenis van het huis en de omgeving wordt uitvoerig beschreven. De ‘voetsporen’ van het terrein rond het huis worden tot aan de oorsprong gevolgd.

3 opmerkingen:

Geesse Goezegat zei

Tonny,

Je overzicht ziet er weer netjes uit.

Ik ben zoekende naar een artikel in de Koerier regio Vroomshoop van (13 of 14) of (20 of 21) september 1950. (afhankelijk of die uitgave toen op woensdag of donderdag uitkwam)
Heb al gezocht in het kranten depot van de KB, maar daar kwam ik even niet verder zonder ledenpas.
Het historisch museum Vriezenveen is voor mij zoekende en ik heb een afspraak met een vrijwilliger van de Historische Vereniging van Den Ham/Vroomshoop, die wel dacht dat ze hem hadden liggen.
Leuk werk hoor,

groet Geja

Overijssel - Plaatsbeschrijvingen 1880-1930 zei

Hallo Geja,

Dank voor het compliment. Maar stel je mij nu een vraag? Tot dusver is er geen bewaarplaats bekend van De Koerier. Zie: http://app.obd.nl/kranten/resultaat.asp?veldnaam=id&zoekterm=115&sorteerveld=id
Maar als de hist. ver. de kranten wel heeft liggen, zou je dat kunnen doorgeven? Kunnen we de database over kranten aanvullen.

Groet, Tonny

Geesse Goezegat zei

Hallo Tonny, Een beetje een vraag, als het me niet zou lukken bij de hist. ver. zou ik een beroep op jou willen doen voor de KB.
Vanmorgen in Den Ham geweest, de kranten zaten in dozen verpakt en ze waren bezig de oudste exemplaren te kopieren. Dus mijn krant was op dit moment niet aanwezig.
Ik hoopte dat ze de materialen zouden scannen, maar daar werd niet over gerept.

Dus alsnog de vraag aan jou, zou de KB wel oude jaargangen hebben?
Als ik zo in de catalogus keek, leek het er wel op. maar bij betere studering leek het of het vanaf 1952 ging.
Dus ook te laat.
Ik denk dat we daarom maar moeten wachten op de oude exempplaren uit Den Ham.

groet Geja